Slechts 15 procent van werknemers wereldwijd voelt zich betrokken bij hun werk. In West-Europa is dat 10%

Pagina uit State of the Global Workplace 2017

State of the Global Workplace 2017Uit de gegevens van de State of the Global Workplace 2017 van Gallup blijkt dat slechts 15 procent van de werknemers wereldwijd zich betrokken voelt bij hun werk. In West-Europa is de betrokkenheid nog lager: 10%.
Wereldwijd is er wel een verbetering zichtbaar. Het aantal actief niet-betrokken mensen (bijvoorbeeld gefrustreerde, niet-productieve werknemers met een negatieve invloed op collega’s) is gedaald tussen 2009 en 2017, van 26% naar 17%.
Aan de andere kant blijkt dat het aantal echt betrokken werknemers niet is toegenomen.

Gallup is een Amerikaans onderzoek- en adviesbureau – opgericht in 1935 – dat vooral bekend is van de opiniepeilingen wereldwijd. Gallup deed onderzoek in 155 landen naar de arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en de manier waarop werkgevers omgaan met hun personeel.
Uit de gegevens blijkt dat wereldwijd de productiviteit afneemt. Het BBP per hoofd van de bevolking – de productiviteit – is een essentiële graadmeter in de internationale economie, een startpunt om bijna alles mee te meten dat heeft te maken met economische groei en menselijke ontwikkeling. Als de productiviteit wereldwijd afneemt, dan heeft dat gevolgen voor de beschikbaarheid van goede banen met fatsoenlijk loon. Geringe productiviteit belemmert maatschappelijke en economische groei.

Oorzaken

Het Gallup-rapport behandelt een reeks strategieën voor het verhogen van de productiviteit op de werkvloer, toont regionale cijfers van de beroepsbevolking, specifieke kenmerken per land en inzichten van experts van Gallup vanuit de hele wereld.
De vraag is uiteraard: wat is de oorzaak van het lage percentage betrokkenheid?

Er blijken vele oorzaken te zijn. Weerstand tegen snelle veranderingen is er een van. Organisaties maken geen haast met aanpassing aan baanbrekende veranderingen die worden veroorzaakt door de informatietechnologie, de globalisering van markten voor producten en arbeid, de opkomst van de gig-econonie (‘klusjeseconomie’) en de unieke eisen van jonge werknemers.
Het rapport adviseert leidinggevenden zich in te spannen de productiviteit te verbeteren door zich meer te richten op de werknemer en het verstevigen van de organisatie met de capaciteiten van de werknemer. Daarnaast zouden zij bekwame managers moeten aannemen om een positieve verandering in hun organisatie door te voeren. Dat is niet alleen nodig om te overleven, maar ook om te gedijen.

West-Europa

Hoofdstuk 5 is gewijd aan achttien landen van West-Europa, waaronder Nederland. Een opmerkelijk gegeven is dat het aantal betrokken werknemers in West-Europa, behorend tot een van de meest ontwikkelde regio’s van de wereld – lager is dan het mondiale gemiddelde. Slechts 10% procent van hen is betrokken bij het werk. Dat wil zeggen dat ze geëngageerd zijn en plezier hebben in hun werk.
Bovenaan de lijst betrokken Europeanen staat Noorwegen met 17%. In Frankrijk, Italië en Spanje ligt het percentage gemiddeld onder de 10%. In Italië blijkt het slechts 5% te zijn.

Gallup merkt op dat Europese werkgevers bij lezing van het rapport niet blij zullen worden. Het blijkt dat de capaciteiten van de meeste werknemers niet worden benut en dat werknemers niet in staat worden gesteld echt hun best te doen. De percentages van betrokkenheid zijn al tien jaar lang laag. Als dat niet verandert, zal het productiviteitsniveau van Europese landen achterblijven bij dat van de V.S. Als daarbij wordt opgeteld dat sommige Europese landen te kampen krijgen met vergrijzing van de bevolking zonder voldoende jonge werkende mensen om hen te vervangen, zal de kloof alleen nog maar groter worden

Betrokkenheid wordt vaak bepaald door leiderschap en managementcultuur. Het blijkt dat beide In Europa worden ervaren als direct, afstandelijk en onpersoonlijk. Hoe meer betrokkenheid, des te meer productiviteit. Gallup toont aan dat  teams met zeer betrokken leden gemiddeld 17% productiever zijn in industrieën en landen dan teams met een lagere betrokkenheid.

Volgens Pa Sinyan in een interview over The State of the Global Workplace, is de manager bepalend. Sinyan is manager van Gallup in Duitsland. Als de manager zijn werk niet goed doet, werkt de organisatie ook niet goed. Het is de manager die een betrokken werkplek creëert. Een probleem van het huidige management is dat werknemers zich niet gehoord voelen. Zij hebben niet de indruk dat hun manager hen kent of de tijd neemt hen te leren kennen. Daar komt nog bij dat veel werknemers vinden dat hun manager niet in staat is hun duidelijk te maken welke richting ze uitgaan en wat echt belangrijk is. Slechts 50% weet wat er van hen wordt verwacht. Het gevolg is dat werknemers moeite hebben de zin van hun werk in te zien. Het is triest om te constateren, aldus Pa Sinyan, dat het lage niveau van betrokkenheid wereldwijd te wijten is aan de kwaliteit van de managers en toezichthouders.

“It’s the manager stupid”

Hoe weinig betrokken de werknemers ook mogen zijn, vast staat dat er enorm veel potentieel in hen huist. Hier valt nog een wereld te winnen. Sinyan merkt op dat het helemaal niet zoveel moeite kost om de situatie te verbeteren. Over het algemeen vragen mensen niet om een enorme loonsverhoging en vele kleine ingrepen maken een groot verschil.
Managers die in staat zijn betrokken werknemers aan te trekken blijken een meer holistische visie te hebben op de ervaringen van hun werknemers. Ze zoeken een gemeenschappelijke basis tussen de persoonlijke doelen van de werknemer en de behoeften van het bedrijf opdat de twee gezamenlijk kunnen gedijen.
Deze managers vinden zichzelf meer een coach of een mentor die de talenten van werknemers stimuleren. President Bill Clinton zei altijd: “It’s the economy, stupid”. Wij van Gallup, aldus Sinyan zeggen: “It’s the manager, stupid”.

Werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling maakt het verschil. Tussen enthousiaste, goed presterende en ongeïnteresseerde, slecht presterende werknemers.

Downloaden 2017 State of the Global Workplace, Gallup, december 2017: https://beroepseer.nl

Gallup: www.gallup.com

Gallup: The holy grail of Employee Engagement in 2018, Service Future, februari 2018: www.servicefutures.com/gallup-holy-grail-employee-engagement-2018 (Website is niet meer actief)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer