Skip to main content

SER-aanbevelingen aan nieuw kabinet in ‘Perspectief op brede welvaart in 2040’

Om de brede welvaart in 2040 te vergroten komt de Sociaal Economische Raad (SER) met aanbevelingen op drie domeinen: waardig werk en inkomenszekerheid, verdienvermogen en natuur en ruimte. Per domein beschrijft de Raad wat er aan de hand is, wat het gewenste toekomstbeeld is en hoe dat te bereiken. Op korte termijn is het doorvoeren van de (wets)voorstellen volgend uit het SER Middellange Termijn (MLT-)advies een absolute basisvoorwaarde om deze toekomstvisie te kunnen waarmaken. Dit advies omvat een ambitieus programma om de wendbaarheid en veerkracht van de economie te versterken en mensen meer zekerheid te bieden.

Voor de langere termijn formuleert de SER aanbevelingen aan het nieuwe kabinet om toe te werken naar een vergroting van de brede welvaart in 2040. Zo wil de SER samen met het kabinet onder andere meer inzetten op het vergroten van het arbeidsaanbod door het betrekken van mensen die aan het werk willen en door mensen die dat willen meer uren te laten werken.

Ook zou werken beter moeten lonen via arbeidsvoorwaarden, een vereenvoudiging van het stelsel van inkomensondersteuning en de fiscaliteit. Het kabinet zou er daarnaast goed aan doen om technologieën en sectoren met potentieel voor Nederland te stimuleren. Ook zouden de publieke en private investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D – research & development) in Nederland verhoogd moeten worden naar e EU-doelstelling van 3% in 2030, om te komen tot een innovatieve economie. Tevens is adequaat beleid en een uitvoeringsstructuur nodig om de grondstoffentransitie naar een circulaire economie te versnellen. gen.

Kim Putters, voorzitter SER in het Voorwoord:

“Wij kiezen voor een sociale markteconomie gebaseerd op brede welvaart. Wij willen geen vechteconomie en race to the bottom in de strijd om natuurlijke hulpbronnen en menskracht. Wij willen een sterke sociale dialoog in Nederland en in Brussel. Een Rijnlands model 2.0 waarin we goede afspraken maken over werk en arbeidsomstandigheden, die leiden tot meer werk-en inkomenszekerheid, betere toegang tot scholing tijdens de levensloop
en het combineren van werken, leren en (mantel-)zorgen. Een economie die uitgaat van duurzame groei en innovatie, waarmee we ons verdienvermogen versterken binnen planetaire grenzen door maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap met een goed werkend Europees level playing field. Met goede collectieve voorzieningen. Dat is goed voor de brede welvaart voor iedereen en nodig om kansengelijkheid te bevorderen.

Tot slot: waarom hebben we gekozen voor 2040? Een blik in de toekomst is altijd met onzekerheden omgeven, welk jaartal je ook kiest. De blik op 2040 – met daarbij oog voor de gestelde doelen in 2030 en 2050 – dwingt ons verder te kijken dan morgen, maar ook met de voeten op de grond te blijven staan zodat wegkijken van de impact van alle veranderingen op de komende generaties niet mogelijk is. Het is goed voor ouderschap om de korte termijn aan de middellange termijn te verbinden”.

Downloaden Perspectief op brede welvaart in 2040 – Bouwen aan de economie van de toekomst, Nr 1 – januari 2024, SER: https://beroepseer.nl

Visie | SER biedt nieuwe kabinet visie op brede welvaart in 2040, SER, 18 januari 2024: www.ser.nl/nl/Publicaties/economie-van-de-toekomst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.