Skip to main content

Wat vinden werknemers wereldwijd van hun werk? State of the Global Workplace 2024 Report

26 juni 2024
In de afgelopen tien jaar is het aantal mensen dat lijdt aan stress, verdriet, angst, boosheid of zorgen toegenomen en heeft daarmee het hoogste ni…

‘Ik ben een mens, geen menselijke hulpbron’. Een revolutie in HRM?

30 mei 2024
Antoinette Weibel en Otti Vogt, oprichters van de Global Society for Good Leadership hebben half mei 2024 op het in de Portugese stad Porto gehoude…

Bouwen aan kwaliteitsbanen door eigenaarschap

2 april 2024
We leven in een wereld van toenemende ongelijkheid in rijkdom en emoties, schrijft Areen Jalajel*) in zijn artikel Building quality jobs through ow…

Enquête 2024 naar arbeidsomstandigheden in Europa

28 februari 2024
Eurofound*) is begonnen met een onderzoek voor de komende editie naar de arbeidsomstandigheden van Europese burgers in 2024: het European Working C…

Als robotisering binnen een industriesector verdubbelt, nemen autonomie en zingeving van werk af

16 februari 2024
Robots evenaren of overtreffen mensen in steeds meer taken, zoals lassen, verpakken, verven, recepten voorschrijven en complexe auto-onderdelen in …

SER-aanbevelingen aan nieuw kabinet in ‘Perspectief op brede welvaart in 2040’

31 januari 2024
Om de brede welvaart in 2040 te vergroten komt de Sociaal Economische Raad (SER) met aanbevelingen op drie domeinen: waardig werk en inkomenszekerh…

Financiële sector fungeert niet meer als smeerolie voor de economie maar parasiteert steeds meer op de reële economie

18 januari 2024
“Snappen we de economie nog?”, vroeg hoogleraar economie Dirk Bezemer in een artikel, om meteen zelf antwoord te geven: “alleen wanneer financialis…

In 2024 meer langdurig zieken door psychische klachten. Jongeren zijn op zoek naar waardevol werk

15 januari 2024
De Arbo Unie*) meldt dat het ziekteverzuim in Nederland daalde in 2023. Het is een trend die zich zich waarschijnlijk doorzet in 2024. Tegelijkerti…

Neoliberale ideeën van topambtenaren, politici en wetenschappers en hun invloed op de Nederlandse verzorgingsstaat

15 december 2023
Volgens Naomi Woltring wordt de term neoliberaal nogal slordig gebruikt – door voor- én tegenstanders: “Voor mij is marktwerking an sich niet neoli…