Rijksorganisaties zijn erg met zichzelf en elkaar bezig. Andere rol voor Rijk is noodzakelijk

Een nieuw kabinet moet prioriteit geven aan een betere relatie met decentrale overheden, onder meer door snel goede afspraken te maken met gemeenten, provincies en waterschappen over hun bijdrage om belangrijke politieke doelen te realiseren. Dat schrijft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in het advies Rol nemen, ruimte geven. De rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking.
Steeds meer grote opgaven pakt het Rijk samen op met gemeenten, provincies en waterschappen. Hoewel het Rijk zich daarbij voorneemt om zich als gelijkwaardige partner op te stellen, loopt dat in de praktijk vaak mis. Tot frustratie van met name gemeenten, die inmiddels ruzie hebben met het kabinet over geld en de taken die ze van het Rijk toebedeeld krijgen.

Weinig inhoudelijke kennis bij het Rijk over situatie in regio’s

ROB onderzocht drie vormen van interbestuurlijke samenwerking en ging in drie regio’s kijken hoe het er daar aan toeging. Daaruit is het de Raad gebleken dat bij het Rijk weinig inhoudelijke kennis aanwezig is over wat er speelt in de regio’s. Bestuurders en ambtenaren hebben soms zelfs het gevoel dat hun gesprekspartners van het Rijk een intrinsieke belangstelling voor de zorgen en noden van de regio’s missen. Daarnaast komt uit de gesprekken in de regio naar voren dat de departementen gescheiden optrekken, zodat het de Rijksoverheid niet lukt om naar decentrale overheden met één stem te spreken.

Vernauwd denkkader

“De decentrale overheden zijn overtuigd van de goede wil van hun collega’s van de Rijksoverheid. Ze roemen ook de inhoudelijke deskundigheid van Rijksambtenaren”, vertelt ROB-lid prof. Caspar van den Berg. “Daar staat tegenover dat de kennis over wat er speelt in de regio te wensen over laat. Rode draad in de gesprekken die we met decentrale bestuurders voerden, was vaak dat zij ervaren dat veel mensen binnen het rijk ervan uitgaan dat het type en de ernst van de uitdagingen die zij in hun eígen omgeving zien, hetzelfde is voor alle gebieden in het land. Dat leidt tot een vernauwd denkkader waardoor Haagse ideeën met regelmaat helemaal niet passen op de praktische werkelijkheid in gebieden waar Den Haag verder vandaan van ligt”.

Verdiepen in de regio

Een andere observatie van de Raad voor het Openbaar Bestuur is dat rijksorganisaties op de Haagse vierkante kilometer erg met zichzelf en elkaar bezig zijn. Van den Berg: “Een groot deel van de aandacht gaat uit naar het bedienen van de bewindspersoon die onder een enorm vergrootglas een moeilijke politieke agenda probeert te realiseren. De bewindslieden zijn op hun beurt weer sterk bezig om punten uit het regeerakkoord af te vinken, en met hun relatie met de Kamer, en hun beeldvorming in de media. In die dynamiek komt de aandacht voor de regio’s, waar inmiddels een aanzienlijk deel van de grote opgaven aangepakt worden, én waar een groot deel van de uitvoering van rijksbeleid belegd is, er in veel gevallen bekaaid van af. En dat ervaart men in de regio’s ook zo. De opdracht voor het nieuwe kabinet is dus tweeledig: Minder focus op Haagse zaken, en je meer verdiepen in wat er speelt in de verschillende regio’s. Als de rijksoverheid meer als een effectieve partner gezien wil worden, ligt dáárin een sleutel”.

Model voor gelijkwaardig partnerschap

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft een model voor gelijkwaardig partnerschap ontwikkeld dat kan helpen om overheden bij het opstarten van een samenwerking goede afspraken te maken. Belangrijke vragen daarbij zijn onder meer: in hoeverre is de samenwerking verplicht? Wie betaalt? Stelt het Rijk eisen aan de uitvoering? Van den Berg: “Gelijkwaardigheid in een samenwerking hoeft niet altijd de norm te zijn. Wij hebben uit de gesprekken ook geleerd dat decentrale overheden niet per se willen dat het Rijk zich altijd nevengeschikt opstelt. Als van tevoren maar duidelijk is wat decentrale overheden van het Rijk mogen verwachten”.

Downloaden op: www.raadopenbaarbestuur.nl
– Rol nemen, ruimte geven. Advies over de rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking, Raad voor het Openbaar Bestuur, 11 mei 2021
Model voor gelijkwaardig partnerschap – Bijlage bij advies Rol nemen, ruimte geven
– Samenvatting Advies Rol nemen, ruimte geven

Webinar over advies ‘Rol nemen, ruimte geven’

Luister en discussieer mee over het adviesrapport Rol nemen, ruimte geven op donderdag 3 juni 2021,  van 13.00 tot 14.00 uur.

Sprekers:

Casper van den Berg, hoogleraar Bestuurskunde en ROB-raadslid
Johannes Kramer, burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân
Marieke Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie bij Ministerie van Binnenlandse Zaken

U P D A T E  webinar: Tijdens het webinar op 3 juni over de conclusies en aanbevelingen van het advies was het geluid helaas niet goed, waardoor de uitzending eerder is beëindigd. Het interview met Johannes Kramer, burgemeester Noardeast-Fryslân, is te beluisteren op:  https://www.youtube.com/watch?v=8EpdQ-_H0Ms

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer