Rapport met aanbevelingen ’Dokteren in tijden van corona’ naar Tweede Kamer

“Tijdens de conferenties blijkt dat wij, als dokters, een breed gedragen behoefte hebben om inhoudelijk bij te dragen aan de organisatie van ons werk en niet alleen tijdens de crisis, maar vooral ook daarna. De kloof tussen beleid en zorgpraktijk wordt als groot ervaren”.

In de afgelopen maanden hebben Optimale Zorg – Dappere Dokters en de districten van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (KNMG-districten) werkconferenties georganiseerd rondom het thema Dokteren in coronatijd.
Meer dan 1400 dokters uit het hele land, van sociale geneeskunde tot en met ouderenzorg en GGZ en allen betrokken bij dagelijkse patiëntenzorg, hebben via hun district hun stem laten horen over de manier waarop zij hun werk hebben ervaren tijdens de crisis (tot op heden). De crisis maakte samenwerking des te belangrijker en door druk werden veel dingen vloeibaar. Centraal in de werkconferenties stond dan ook: wat nemen we als dokters mee uit deze crisis?

De resultaten van de werksessies zijn samengevat in het rapport Dokteren in tijden van corona, met actiepunten en aanbevelingen

De werkconferenties waren ingedeeld in vier domeinen:

  • Dokters nemen leiding
  • Samenwerken in de regio
  • Optimale zorg
  • Communicatie en logistiek.

Op dinsdag 26 oktober 2021  wordt het rapport aangeboden aan de leden van de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en wordt de urgentie toegelicht.

De belangrijkste aanbevelingen aan VWS zijn:

  • Zorg dat de deskundigheid van artsen structureel wordt meegenomen in de (ontwikkeling van de) visie op medische zorg en de vertaling naar wet- en regelgeving.
  • Beperk concurrentieprincipes in wet- en regelgeving. Niet de opdracht tot concurrentie, maar de wil tot samenwerking moet leidend zijn in de zorg.
  • Zet (onderzoek naar) verdampte zorg tijdens de coronacrisis op de agenda. Patiënten deden tijdens de crisis minder vaak een beroep op zorg de huisartsen verwezen minder patiënten door naar medisch specialisten. Wat kunnen we daarvan leren voor de toekomst?
  • Schroom niet vergaande preventieve maatregelen voor de publieke volksgezondheid te nemen. Zoals het stoppen van tabaksgebruik, het instellen van de suikertaks en van mentale weerbaarheid- en beweegprogramma’s, en het aanpakken van luchtverontreiniging. We hebben gezien dat het kan en moet!

Het aanbieden van de aanbevelingen aan de Tweede Kamer valt samen met de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS in de Plenaire Zaal. Aanvang 16.30 uur.
De aanbieders hebben meegedeeld dat zij het ministerie van VWS – bij debatten, consultaties en gesprekken – zullen blijven verwijzen naar het rapport en de aanbevelingen.

Rapport met conclusies en aanbevelingen van de werkconferenties Dokteren in coronatijd: https://corona.maglr.com/dokteren-in-tijden-van-corona/dokteren-in-tijden-van-corona

Opbrengst werksessies ’Dokteren in tijden van corona’ naar Tweede Kamer, KNMG, 25 oktober 2021: www.knmg.nl

Optimale zorg – Dappere dokters: www.optimalezorg-dapperedokters.nl/
In 2012 is ‘Optimale zorg – Dappere dokters’ opgericht, een door huisartsen en specialisten gedragen beweging die als doel heeft samen op zoek te gaan naar concrete mogelijkheden om de zorg te optimaliseren.

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (1e termijn Kamer), Tweede Kamer, Plenair debat,  26 oktober 2021, aanvang 16.30 uur: www.tweedekamer.nl

Uit rapport ‘Dokteren in tijden van corona’

“Tijdens de conferenties blijkt dat wij, als dokters, een breed gedragen behoefte hebben om inhoudelijk bij te dragen aan de organisatie van ons werk en niet alleen tijdens de crisis, maar vooral ook daarna. De kloof tussen beleid en zorgpraktijk wordt als groot ervaren.
Volgens de dokters ontbreekt de nodige medische kennis en kennis van de praktijkvoering op die plekken waar zorgbeleid wordt gemaakt, zoals op het ministerie van VWS en bij zorgverzekeraars. Inhoudelijke kennis van de werkvloer schiet tekort en er is onvoldoende verbinding tussen beleid en uitvoering, is de ervaring van de deelnemende dokters.
Tijdens de crisis hebben wij als dokters op veel fronten het voortouw genomen en kregen we daarvoor ook de ruimte en het vertrouwen. Hierdoor hebben we ervaren dat wanneer de inhoud leidend is, de kwaliteit goed geborgd is. Voor veel professionals zal dit niet verrassend zijn, wij willen ook niet terug naar het traditionele patroon waar (over)organisatie en teveel aan controle de overhand hebben maar toe naar verantwoording in vertrouwen.

Daarnaast hebben we tijdens de crisis ervaren dat het gewaardeerd wordt als we onze kennis inbrengen op de (regionale) beleidstafels. Met name wanneer we kunnen spreken namens een brede groep dokters.

Geleerde lessen
We hebben tijdens de coronacrisis gemerkt dat we zelf heel ver komen door gewoon datgene te doen wat we nodig achten voor de patiënt. Als dokters gaan we meer leiding nemen en actief onze medische kennis en kennis van de praktijkvoering inbrengen op de plek waar besluiten worden genomen. We willen medeverantwoordelijkheid nemen voor het gemaakte beleid en daar ook rekenschap over afleggen.
Om dit goed te laten werken gaan we regionale bijeenkomsten organiseren met dokters met diverse achtergronden en specialismen, vergelijkbaar met de werkconferenties. De KNMG districten vertegenwoordigen de gehele beroepsgroep van artsen in al haar schakeringen. Tijdens deze sessies bespreken we een (voor de regio) relevant onderwerp. Door een thema in een groep van diverse dokters te bespreken, ontstaat een genuanceerder beeld van wat nodig is. De sessies worden afgesloten met concrete afspraken en aanbevelingen. Op deze manier kunnen we met onze inzichten invloed uitoefenen op het regionaal beleid.

We verwachten van de politiek en de Tweede Kamer expliciete regelgeving om de vanzelfsprekende professionele stem van de werkvloer structureel in te bedden”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer