Open brief aan beide ministers van Onderwijs

Open brief aan beide ministers van Onderwijs

Hartelijk dank voor de frisse wind die u door OCW laat waaien. Het is een enorme geruststelling voor het veld dat u beiden dagelijks laat zien oprecht betrokken te zijn.

Voor veel leerlingen en docenten beginnen snel spannende tijden. De examens staan voor de deur. Voor Frans maakte ik me, tot vrijdag, eigenlijk geen zorgen meer. Toen las ik de Telegraaf: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1826730/lastige-examens-onder-de-loep

En toen was het snel klaar met mijn optimisme eigenlijk. Er staan twee dingen in die vallen onder de categorie hoofdpijndossier. Zoals ik al eerder op deze site schreef was ik onlangs bij een informatie-avond van de examenmakers geweest (CvTE/Cito) https://beroepseer.nl/blogs/problems-solved-of-de-kracht-van-korte-lijntjes-in-politiek-en-onderwijs/

Toen zeiden zij dat de leerlingen van vandaag de dag nu eenmaal heel goed waren in Engels en dat de 7 gemiddeld dus heel normaal was, vandaag lees ik:

“Zo hebben vwo-leerlingen mogelijk de afgelopen jaren geluk gehad omdat de examens Engels en wiskunde B wellicht te gemakkelijk zijn geweest”.

Toen wij, domme docenten vroegen waarom dat zo was werd dat ontkend. Sterker nog, ze wisten zeker dat een maximaal soepele normering met een gemiddeld eind cijfer 7 kwam door de toegenomen competenties bij Engels. Maar Engels is Engels en who cares, het is een kernvak dus iedereen slaagt, veel belangrijker is Frans…

Er is ogenschijnlijk goed nieuws, zelfs de scholierenorganisatie LAKS is er blij mee:

“Daarnaast wordt de proef met de testcorrectie bij het vwo-vak Nederlands uitgebreid naar Frans en scheikunde. Hierbij krijgt een aantal vakdocenten uit het veld op de examendag een voorlopig correctievoorschrift. Zij kijken of er fouten in zitten of dat er meer antwoorden mogelijk zijn. Dan komt er een definitief correctievoorschrift en kunnen alle andere docenten beginnen met nakijken”.

Ik wist zeker dat Arianne Mantel het verkeerd had opgeschreven. Tot heden had ik begrepen dat alle docenten feedback konden geven (net als normaal) en dat er dan na 48 uur, op basis van die feedback, een nieuw en definitief antwoordmodel zou komen waar iedereen dus achter kon staan
Maar Arianne had gelijk. Helaas.

In de Maartmededelingen van 16 maart 2018 staat het als volgt… https://www.examenblad.nl/examen/frans-vwo/2018

Experiment correctievoorschrift en verplaatsing publicatiedatum:
Experiment met het correctievoorschrift Frans vwo
Voor het centraal examen Frans vwo eerste tijdvak voert het CvTE in samenwerking met de sectie Frans Levende Talen een experiment uit met het correctievoorschrift. Een twintigtal docenten komt hiervoor naar een bijeenkomst en bespreek het voorlopige correctievoorschrift aan de hand van het gemaakte examenwerk van hun leerlingen. De suggesties ter verbetering van het voorlopige correctievoorschrift van deze twintig docenten, worden door de vaststellingscommissie van het CvTE besproken. Deze bespreking kan leiden tot aanpassingen in het voorlopige correctievoorschrift. Het definitieve correctievoorschrift is door dit experiment twee dagen later beschikbaar.

Voor correctoren Frans vwo betekent dit voor het tijdschema het volgende:

– Dinsdag 15 mei is de afname van het centraal examen Frans vwo 2018. Er is om 17.00 uur geen correctievoorschrift beschikbaar. – Woensdag 16 mei vinden de besprekingen voor het vaststellen van het definitieve correctievoorschrift plaats. – Donderdag 17 mei wordt om 17.00 uur het definitieve correctievoorschrift Frans vwo gepubliceerd.

En ik maar denken dat ik 8 maart helemaal bij was bijgepraat. Die avond zeiden ze nog dat ze hoopten dat Levende Talen actieve Eindexamenfora en regionale bijeenkomsten zou gaan organiseren. Verrassing….
Op 15 mei gaan duizenden kandidaten examen VWO Frans doen. Een paar docenten gaan dan, op basis van hun paar klassen, voor 17 mei een definitief correctievoorschrift maken. Dit terwijl het werk van duizenden leerlingen en honderden docenten beschikbaar is. Op papier, in het echie dus en via het online foutenregistratiesysteem Wolf.

Waarom?

Zonder een beetje complottheorie kom je er niet. De examens worden gemaakt door groepen docenten die aangedragen worden door de Vakvereniging Levende Talen.

De vaststellingscommissie wordt voorgedragen door de Vakvereniging van Levende Talen.

De voorzitter van de vaststellingscommissie wordt voorgedragen door de Vakvereniging van Levende Talen.

Nou mag u drie keer raden. De twintig docenten die nu mee mogen gaan praten over de goede antwoorden… Waar denkt u dat zij vandaan komen? Precies. Voor in ieder geval de helft uit Levende Talen.

Dit schreven ze in oktober 2017:

“Op 16 oktober is er overleg geweest tussen vertegenwoordigers van het Sectiebestuur Frans van Levende Talen en van het College van Toetsen en Examens. Dit college streeft ernaar regelmatig contact te hebben met vertegenwoordigers van docenten in de verschillende examenvakken en heeft het Sectiebestuur Frans van Levende Talen uitgekozen als enige gesprekspartner voor het vak Frans. Er zijn afspraken gemaakt over het aantal vergaderingen per jaar en de onderwerpen die daar zullen worden behandeld. Een belangrijk onderwerp daarbij is het door het Sectiebestuur Frans van Levende Talen opzetten van de jaarlijkse fora in de examenperiode. Deze worden door het CvTE erkend als platform voor docenten Frans.
Wanneer er op het forum discussies over bepaalde vragen ontstaan, zullen vanuit het Sectiebestuur Frans van Levende Talen vragen voorgelegd worden aan de Examenlijn. De formele antwoorden van de Examenlijn kunnen dan vervolgens ook op dat forum geplaatst worden. In de komende maanden gaat het Sectiebestuur Frans van Levende Talen werken aan een goede opzet voor deze fora”.

Is daar iets mis mee? Nee. Levende Talen zijn op zich een serieuze club die willen knokken voor de talen, dus mijn zegen hebben zij. Echter, bij de examens Frans gaat nogal iets mis en dan verschuilt het CvTE en Cito zich achter de brede rug van Levende Talen. Ik weet dat Levende Talen zich kapot ergert aan de fouten in de examens, ik weet ook dat zij zich niet herkennen in het beeld wat het CvTE en Cito schetsen van hun rol bij die examens, maar ik weet ook dat het negeren van de honderden docenten Frans en hun duizenden leerlingen werkelijk niemand gaat helpen.

Op 26 maart zijn er door het College van Toetsen en Examens uitnodigingen verzonden aan alle docenten met eindexamenklassen waarin wij ons kunnen aanmelden. Dat lijkt heel royaal. Echter, de selectie van docenten die mogen meedoen is al deels gemaakt. Ik ken een docent die al wist dat hij participeerde in de Post-test groep voor dat wij überhaupt werden uitgenodigd.

Zeer hooggeëerde Ministers, voor de examens Frans zijn we er echt bijna. Het gaat echt goed komen. Maar dit hele kleine idiote weeffoutje, wilt u daar alstublieft nog even, snel, wat aan doen?

Hartelijke groet en veel dank,

Charlotte Goulmy

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer