Problems solved! Of de kracht van korte lijntjes in politiek en onderwijs

Soms heb je van die dagen dat alles op zijn plek valt. Heerlijke dagen. Mensen genezen spontaan, regenbogen… eenhoorns. Zo’n dag.

Gisteravond – 8 maart 2018 – hadden een handjevol docenten en ondergetekende een bijeenkomst bij het College voor Toetsen en Examens/Cito over de normering van de eindexamens. Liever had ik het over de kwaliteit van de examens gehad, maar, als ze me hadden uitgenodigd over kantklossen, dan was ik ook gegaan.

CvTE/Cito en ik hebben een lange en pijnlijke geschiedenis. Ik denk dat zij louter bestaan om mijn leerlingen te straffen en zij denken ook dat ik mijn bestaansrecht ontleen aan het foeteren op hen. Maar gisteravond ontstond er iets moois. We waren het eens. Het was de schuld van oude politieke beslissingen. Ik heb toen fijntjes opgemerkt dat er nu een hele frisse nieuwe ploeg zit die we niet verantwoordelijk kunnen houden voor oude fouten. Het is een mooie opsomming, dus fasten your seatbelts!
,
Vraag docenten:
Waarom willen jullie dat over de jaren de prestatie-eis constant wordt gehouden? Nu kan een slecht examen deels een normering krijgen op basis van een goed examen 14 jaar eerder.

Antwoord:
Dat is een opdracht van de Kamer. Wij doen wat zij van ons eisen.

Lieve Kamerleden, kunnen jullie die opdracht even intrekken? Waarom zouden jullie willen dat er niet naar het examen van nu wordt gekeken maar naar een referentiejaar? Daar laten ze dan allerlei magistrale berekeningen op los en bam. Op papier klopt alles. Maar operatie geslaagd patiënt overleden. Jullie willen dit zeker weten niet? Wat jullie willen is dat het niveau niet daalt. Dat is echt wat anders.

Vraag docenten:
Waarom zijn de N-termen bij de kernvakken zo disproportioneel hoog met gemiddeld cijfer 7 terwijl de normale vakken met een N-term rond de 0 bij de 6 uitkomen?

Antwoord:
Dat is een opdracht van de Kamer. Wij zijn nu eenmaal heel goed in Engels, iedereen hoort het de hele dag. Dus is een 7 gemiddeld heel terecht. De Kamer wil geen uitschieters.

Jullie opdracht is vast niet geweest om kinderen die toch allemaal al heel goed zijn in Engels een zwaard van Damocles boven het hoofd te hangen met de kernvakregeling terwijl een vak als Frans, waar ze letterlijk iedere woord voor moeten leren in een les of uit een boek, met een N-term nul en gemiddeld eindcijfer 5.9 beloond wordt. Dus kunnen jullie die opdracht even intrekken? Wat jullie willen is dat ieder examen louter op zijn merites wordt beoordeeld. Niet omdat het altijd bij Engels altijd rond de 7 zit dit examen een 1.5 als normering geven omdat er anders een 5.5 uit was gekomen. Dat is contraproductief. En oneerlijk.

Vraag docenten:
Waarom betrekken jullie de Toets en Item Analyse niet nadrukkelijker bij het vaststellen van de fouten en de normering? (Ze hebben een heel mooi overzicht van alle vragen en antwoorden en hebben dus echt alle info in huis).

Antwoord:
Dat is een politieke keus. Daar is geen tijd voor. Het moet allemaal in twee en een halve week en wij zouden ook heel graag veel meer tijd hebben om alles rustig en zorgvuldig te kunnen doen. Dan zouden we voor alle vakken post- en pre-testen kunnen doen, maar daar is geen tijd voor en geen geld.

Dit is dus extreem oplosbaar. Als we alle talen twee of drie weken eerder examineren, dan kunnen de kennis-leervakken rustig geëxamineerd worden in de periode die daar nu voor staat. Dan gaat er veel druk van de ketel, hebben we misschien alleen nog in de middag 1 examen, heeft CvTE/Cito meer tijd om alle info die ze hebben goed te bestuderen en dus niet meer historische beslissingen te nemen maar actuele. Op basis van het feitelijke examen. Vorig jaar wemelde bij Frans tijdvak 1 Havo van de fouten, maar was tijdvak 2 keurig (Op een koe in een jurk na). Maar tijdvak 1 en 2 hadden dezelfde normering… N-term nul… Dus een leerling in tijdvak 1 had een beter examen gehad als hij naar tijdvak 2 was gegaan.

Tijdvak 1      20 appels voor 5 euro
Tijdvak 2      30 appels voor 5 euro

Dan kun je niet met droge ogen zeggen dat de kinderen in tijdvak 1 niet zijn benadeeld. Ook niet op basis van hoog intellectuele en onmiskenbaar onfeilbare getallen en statistieken. CvTE/Cito zegt dat het eerlijk is omdat ze allemaal 5 euro moesten betalen. Ik zeg dat het niet eerlijk is omdat zij 10 appels minder kregen (tot zover mijn wiskundige inzicht). Maar goed, zij willen graag extra tijd om alle analyses te kunnen stoelen op actuele getallen uit de Toets en Item Analyse en ik zou zeggen… Gun ze die tijd. En dat geld. Ik zie er geen meerwaarde in om heel spastisch vast te willen houden aan een exemplarisch examen uit de prehistorie. Beoordeel de kinderen op hetgeen ze hebben laten zien in het examen dat voor hun neus lag. Dat is eerlijk. En eerlijk wil iedereen.

Verder heb ik het grootste geheim los weten te peuteren en dat is… Er is een Toets en Item Analyse van het tweede tijdvak! Daar smeek ik al jaren om maar is geheim. Dan hebben we gewoon keihard aantoonbaar in de hand dat 5 euro soms 20 en soms 30 appels opleveren. Dus willen jullie dat geheim ook even opheffen? Ik denk dat we dan een heel eind zijn met die examens.

Voor Frans moet er overigens veel meer gebeuren maar dat zullen we moeten oplossen met de Vaststellingscommissie en Levende Talen, maar dat speelt veel minder bij de andere vakken dus het voert te ver om dat nu uit te spellen.

Kortom een prettige avond, met lekkere broodjes, professionele mensen die echt open kaart wilden spelen, die echt draagvlak zoeken voor hun werk, die ook echt hun best doen maar de politiek het naar de zin wil maken met dingen die geen politicus wil. Voor nu is het belangrijk dat de politiek niet de prehistorische rugzak blijft torsen. Ik heb gevraagd of ze de politiek ook wel eens zo helder hadden uitgelegd wat er nou eigenlijk aan de hand was, maar ze zeiden dat ze dat graag hadden gewild maar dat ze er helaas nog geen gelegenheid voor hadden gehad. Als dat niet een te plannen Algemeen Overleg is!!!

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer