Skip to main content

NAPL: Impuls voor versterking van het lerarenberoep

De ministerraad heeft op 30 juni 2023 besloten om de groeifondsaanvraag toe te kennen aan de Nationale Aanpak voor de Professionalisering van Leraren (NAPL) Het betreft een tienjarenplan voor de doorlopende ontwikkeling van leraren om zowel de kwaliteit van leerkrachten te versterken als de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht te vergroten.
Goed onderwijs en een goed opgeleide beroepsbevolking vormen de basis voor welvaart en welzijn. Goede leraren zijn daarvoor essentieel. De ontwikkelmogelijkheden en daardoor de ontwikkeling van leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is nu sterk versnipperd. Bovendien sluit het niet aan bij wetenschappelijke inzichten. Met de NAPL worden leraren geholpen in hun professionele ontwikkeling, nadat ze hun startkwalificatie hebben gehaald. Dit leidt tot beter onderwijs, maakt het beroep van leraar aantrekkelijker en draagt bij aan vermindering van het lerarentekort.

Infrastructuur met vier pijlers

NAPL ontwikkelt een infrastructuur voor de professionalisering van leraren door te investeren in vier pijlers:

  1. Landelijke ontwikkelpaden
  2. Een opleidingsregister
  3. Co-creatielabs in regionale netwerken
  4. Een systeem van kwaliteitsborging

De vier pijlers vormen een geheel en bouwen op elkaar voort. Zo maken leraren, schoolleiders, schoolbesturen en lerarenopleidingen in co-creatielabs in regio’s (pijler 3) gebruik van ontwikkelpaden (pijler 1) en bestaande evidence-informed aanpakken voor het ontwerpen en uitvoeren van professionaliseringstrajecten die aansluiten bij de vraag van leraren. Nieuw ontwikkelde effectieve aanpakken die voortkomen uit de co-creatielabs krijgen een plek in het opleidingsregister (pijler 2) en het digitale platform voor kennisdeling. De kwaliteit van de professionaliseringstrajecten wordt vervolgens beoordeeld met behulp van het te ontwikkelen systeem van kwaliteitsborging (pijler 4).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is indiener van het voorstel. Het voorstel is onderschreven door de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UN), Vereniging Hogescholen (VH), PO-Raad, VO-Raad, MBO-Raad, Algemene Onderwijsbond (AOb), Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (VVVO), Beroepsvereniging opleiders MBO (BVMBO) en het Lerarencollectief. Voor de uitvoering zorgt de ‘Realisatie Eenheid’ van OCW – een nieuw organisatieonderdeel van OCW, gericht op het aanpakken van het lerarentekort.

Budget

Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 160 miljoen in de NAPL. Dit bedrag bestaat uit een definitieve toekenning van € 73 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 87 miljoen.

Interview

In een interview leggen de auteurs van de NAPL het belang uit van een infrastructuur voor de professionalisering van leraren.
De auteurs zijn:

  • Jan van Tartwijk, hoogleraar Universiteit Utrecht
  • Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam, universitair docent Vrije Universiteit
  • Marco Snoek, lector Hogeschool van Amsterdam
  • Fred Janssen, hoogleraar Universiteit Leiden
  • Anje Ros, lector Fontys Hogeschool
  • Helma Oolbekkink-Marchand, lector HAN University of Applied Sciences

Klik hier voor lezen van het interview: https://beroepseer.nl

Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren, Nationaal Groeifonds: www.nationaalgroeifonds.nl/projecten-ronde-3/nationale-aanpak-professionalisering-van-leraren

Nieuwe toekenning uit Nationaal Groeifonds: 635 miljoen voor OCW-sectoren, Rijksoverheid, 30 juni 2023: www.rijksoverheid.nl

Nationaal Groeifonds: www.nationaalgroeifonds.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.