Skip to main content

Jaarboek Leven en werken in Europa 2021

De COVID-19-pandemie bleef ook in 2021 het leven en het werk van Europeanen bepalen. Om die reden ging Stichting Eurofound*) door met onderzoeken en registreren van de vele, uiteenlopende gevolgen daarvan in de EU-lidstaten. Het jaarboek Living and working in Europa 2021 biedt een momentopname van de veranderingen in de omstandigheden op het gebied van werkgelegenheid en arbeid en het dagelijkse leven in Europa.

De cyclus van aanscherping en versoepeling van beperkende Covid-19-maatregelen zou voortduren tot in 2022, maar begin 2021 bleek al dat vermoeidheid en angst de bevolking van Europa in hun greep hielden. Eurofound registreerde in april 2021 een nieuw dieptepunt in het geestelijk welzijn van de Europeanen, vooral onder jongeren en mensen die hun baan hadden verloren. Kwetsbare groepen, degenen die steeds meer moeite hadden om de eindjes aan elkaar te knopen, werden het hardst getroffen.
Tegelijkertijd waren er duidelijke signalen dat de maatregelen van de lidstaten om de gevolgen van de pandemie te beperken, ervoor zorgden dat de EU niet in de afgrond viel. Bedrijven overleefden, massale werkloosheid werd afgewend en kansarme huishoudens werden beschermd tegen toenemende armoede en verlies van huisvesting.

Ook gevolgen voor toekomst Europa

Eurofound heeft voor het jaarboek gekeken naar degenen die al of niet hun baan kwijtraakten en naar de inspanningen van regeringen en de EU om mensen aan het werk te houden. Het jaarboek beschrijft de ervaringen vanuit het perspectief van het bedrijfsleven en speculeert over de toekomst van telewerken – werken op afstand. Er is gekeken naar de manieren waarop de beperkende Covid-19-maatregelen het leven van de jonge generatie hebben veranderd. De pandemie heeft ook gevolgen gehad voor de toekomst van Europa: in welke mate heeft de pandemie de vooruitgang wat betreft sociale doelstellingen en opwaartse sociale convergentie in de EU belemmerd voor de komende jaren?

Het onderzoek van Eurofound naar arbeids- en leefomstandigheden in Europa levert de basis voor het vormen van beleid op sociaal gebied.

Inhoud Living and working in Europe 2021

Introduction

I  Living in the time of COVID-19

1 Lockdown transforms labour markets
2 Averting a labour market calamity
3 Companies in the eye of the storm
4 Taking to telework
5 The fortunes of youth
6 Taking social rights forward

II  Confronting societal challenges

7 The best of times?
8 Three faces of gender inequality in employment
9 Tackling labour shortages to secure growth and inclusion
10 Challenges ahead in the world of work
11 Eurofound in 2022


Downloaden Yearbook 2021 Living and working
in Europe, door Helen Burke, Eurofound, 2022:
www.eurofound.europa.eu

 

Noot
*) Eurofound is een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden en een agentschap van de Europese Unie: www.eurofound.europa.eu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.