Handboek en nieuwe website voor samenwerking tussen Raad van Europa en burgermaatschappij

Tijdens de ministeriële zitting van Helsinki in 2019 heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa een besluit
genomen dat te lezen is in Een gedeelde verantwoordelijkheid voor democratische veiligheid in Europa1). Daarin wordt de noodzaak beschreven van bescherming en bevordering van de de burgermaatschappij in Europa.
In reactie op dit besluit heeft de secretaris-generaal een aantal voorstellen gedaan. De uitvoering daarvan is bekrachtigd tijdens de ministeriële zitting in Hamburg in mei 2021.2)

Website

Er is een speciale website gemaakt – The Council of Europe and civil society – nodig voor de burger om met de Raad van Europa samen te werken. De RvE is in de jaren sinds haar ontstaan hard gegroeid en kan op het eerste gezicht ingewikkeld lijken. Maar er zijn veel manieren waarop de de burgermaatschappij en (internationale) NGO’s betrokken kunnen raken, van feitelijk partnerschap tot het verstrekken van informatie aan verschillende organisaties zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of de Commissaris voor de Rechten van de Mens. Een mogelijkheid is ook het assisteren van toezichthoudende organisaties bij hun werkzaamheden in verschillende landen. De site geeft ook advies over de beschikbare middelen en beschrijft manieren waarop mensenrechtenverdedigers hulp kunnen zoeken als zij worden bedreigd.

Wie door de site navigeert, vindt alle informatie die nodig is voor samenwerking van de Raad van Europa met de burgermaatschappij: bescherming van mensenrechten, opbouw van een democratische samenleving en eerbiediging van de rechtsstaat.
Webiste van The Council of Europe and Civil Society: https://www.coe.int/en/web/civil-society/

Handboek voor de burgermaatschappij

Het handboek Working with the Council of Europa – A practical guide for civil society is samengesteld in antwoord op de oproep van de secretaris-generaal om de rol en de zinvolle deelname te versterken van maatschappelijke organisaties en nationale mensenrechteninstellingen binnen de Raad van Europa. De bedoeling is vergroting van openheid en transparantie ten aanzien van de burgermaatschappij/

Het handboek geeft een beknopt overzicht van de vele manieren waarop de Raad van Europa met de civiele samenleving samenwerkt. Het verstrekt internet-adressen waarop uitgebreidere informatie is te vinden en is een leidraad voor de wijze waarop de burgermaatschappij kan worden betrokken bij de werkzaamheden van de RvE
Het handboek geeft aanwijzingen voor de verschillende vormen van toegang, samenwerking, inbreng, participatie en/of partnerschap die voor NGO’s mogelijk en relevant zijn.

Daarnaast bevat het handboek een thematische index, met overal in de tekst links naar websites.

Working with the Council of Europa – A practical guide for civil society is gebaseerd op het programma en de begroting 2022-2025 van de Raad van Europa, met enkele aanvullende thematische items ter vergemakkelijking. Er verschijnen regelmatig updates. Feedback wordt zeer op prijs gesteld door de Raad van Europa.

Raad van Europa

De Raad van Europa is een internationale organisatie waarvan 46 Europese landen lid zijn. Verder zijn zes niet-Europese landen alsook Vaticaanstad waarnemer bij de RvE. De Raad is op 5 mei 1949 met het Verdrag van Londen opgericht door tien landen en heeft zijn zetel in de Franse stad Straatsburg.
De RvE is de belangrijkste mensenrechtenorganisatie van Europa. Alle lidstaten hebben het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ondertekend, dat tot doel heeft de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat te beschermen. Daardoor is er een gemeenschappelijke Europese rechtsruimte ontstaan. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de uitvoering van het Verdrag. Individuele personen kunnen klachten over schendingen van de mensenrechten voor het Hof van Straatsburg brengen zodra alle beroepsmogelijkheden in de betrokken lidstaat zijn uitgeput.

De Raad van Europa verdedigt de vrijheid van meningsuiting en van de media, de vrijheid van vergadering, gelijkheid, en de bescherming van minderheden. De RvE heeft campagnes gelanceerd met thema’s als kinderbescherming, online haatzaaien, en de rechten van de Roma
Europa’s grootste minderheid. De organisatie helpt de lidstaten bij de bestrijding van corruptie en terrorisme en doorvoeren van de nodige justitiële hervormingen. De groep van constitutionele deskundigen, bekendstaand als de in mei 1990 opgerichte Commissie van Venetië (Venice Commission) geeft juridisch advies aan landen over de hele wereld.
De Raad van Europa werkt nauw samen met zowel de Europese Unie als de Verenigde Naties, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en met partnerlanden in Europa en daarbuiten.

Alle taken van de Raad van Europa staan beschreven in het handboek.

Website: The Council of Europe and Civil Society: www.coe.int/en/web/civil-society/

Downloaden handboek Working with the Council of Europa: A practical guide for civil society, Council of Europe, mei 2022: https://rm.coe.int/work-with-coe-guide-english-2022/1680a66592

Noten
1) A shared responsibility for democratic security in Europe, 129th Session of the Committee of Ministers (Helsinki, 17 mei 2019): https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168094787f: 

2) The Strategic Framework of the Council of Europe and forthcoming activities, 131st Session of the Committee of Ministers
(Hamburg (videoconference), 21 mei 2021): https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a28ddc

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer