29 november bijeenkomst: Twintig jaar Nederlands onbehagen, met Bas Heijne en Gabriël van den Brink

omslag onbehagen 2

Dinsdag 29 november 2016 vindt er een bijeenkomst plaats met Bas Heijne en Gabriël van den Brink in Den Haag over Twintig jaar Nederlands onbehagen.
In september 2016 verscheen het essay Onbehagen. Een nieuw licht op de beschaafde mens van de hand van Bas Heijne, schrijver, essayist, en columnist voor NRC Handelsblad.
in 1996 verscheen van Gabriël van den Brink het boek Onbehagen in de politiek. Een verkenning van de tijdgeest tegen het einde van de eeuw.


logo tien jaar beroepseer

Uitnodiging

Twintig jaar 

Nederlands onbehagen

met Bas Heijne en Gabriël van den Brink

Op dinsdag 29 november 2016 vindt er een bijeenkomst plaats met Bas Heijne en Gabriël van den Brink in Den Haag over Twintig jaar Nederlands onbehagen.

In september 2016 verscheen het essay Onbehagen. Een nieuw licht op de beschaafde mens van de hand van Bas Heijne, schrijver, essayist, en columnist voor NRC Handelsblad. Zijn belangrijkste conclusie is dat de beschaving, de idealen van de Verlichting, het realiteitsprincipe van Freud, onder druk staan. Het realiteitsprincipe is het besef dat je rekening dient te houden met anderen. De natuurlijke neiging van de mens om zijn lusten en agressie te botvieren wint terrein en wordt gevoed door beloften van de commercie en de politiek dat onze wensen onmiddellijk vervuld zullen worden. Het populisme à la Trump en Wilders is een exponent van deze hyper-individualistische cultuur. Wat volgens Heijne ontbreekt is een bedding, een ideaal van Verlichting, een overtuigend, verbindend verhaal.

Beschaving, onbehagen en agressie vormen tevens de rode draad in het werk van Gabriël van den Brink, hoogleraar aan het Èthos Centrum van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Tot 2015 was hij hoogleraar aan de School voor politiek en bestuur van de Universiteit van Tilburg. In 1985 schreef hij al een artikel over Freuds onbehagen in de cultuur en in 1996 het boek Onbehagen in de politiek. In het in 2016 verschenen boek Waarom morele vragen politiek urgent worden en het essay Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag (met co-auteur Thijs Jansen) analyseerde hij de groeiende kloof tussen politiek en maatschappij en de noodzaak deze te dichten door morele waarden en vragen in de politiek te herwaarderen. Daarmee kan de politiek geloofwaardigheid, draagvlak en gezag terugwinnen.

Op deze bijeenkomst worden Heijne en Van den Brink uitgebreid geïnterviewd door Thijs Jansen, mede-oprichter en directeur van Stichting Beroepseer en onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg.

Volgende vragen komen aan de orde: Hoe ziet het beeld van twintig jaar onbehagen in Nederland eruit? Verdwijnt het realiteitsprincipe inderdaad naar de achtergrond? Wat is het belang van moraliteit? Wat is het antwoord op het huidige onbehagen? Naast het interview is er voldoende ruimte voor interactie en reacties uit het publiek.

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Recent verschenen, en hierboven genoemde titels, waaronder Heijne’s essay Onbehagen. Nieuw licht op de beschaafde mens, zijn ter plekke verkrijgbaar.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij Maurits Hoenders per e-mail: m.hoenders@beroepseer.nl
of  per telefoon 06-19405356

Datum en tijd: Dinsdag 29 november 2016, van 19.30 – 21.30 uur; inloop 19.00 uur
Plaats: Boekhandel Douwes, Herengracht 60, Den Haag
Entree: Gratis

omslag onbehagen bas heijne omslag onbehagen in de politiek omslag ambtelijk vakmanschap en moreel gezag

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer