René Kneyber

ren kneyber grRené Kneyber (1978) is docent wiskunde in het vmbo en geeft inmiddels tien jaar les op het Oosterlicht College in Nieuwegein.
Sinds 2009 publiceert hij boeken en artikelen over orde en gezag in het onderwijs en geeft hij daarin trainingen. Hij is een ware autoriteit geworden op het gebied van orde houden in de klas en wordt regelmatig gevraagd om commentaar en advies. Zijn eerste boek was getiteld Orde houden in het vmbo; dit jaar verscheen De ordegenerator, een praktijkboek behorend bij het in 2011 gepubliceerde Orde houden in het voortgezet onderwijs.

“Niemand geloofde dat het iets met mij zou worden,” aldus René Kneyber over zijn beginperiode als docent: “Orde houden was toch niet te leren?” Maar intussen heeft hij een zeer effectief programma ontwikkeld waar zowel beginners als gevorderden, stuntels en natuurtalenten mee uit de voeten kunnen. Hiermee hoopt hij een belangrijk tegenwicht te bieden aan de grote uitval onder startende docenten: “Mijn start was verschrikkelijk. Dat wil ik mijn nieuwe collega’s in het onderwijs graag besparen”.

Kneyber staat nog steeds met veel plezier voor de klas. De onderwijspraktijk is een goede voedingsbodem voor zijn advieswerk: “Het eerste wat het je biedt is een experimenteertuin om nieuwe dingen in uit te proberen. Die bevindingen kan ik dan weer kwijt in mijn trainingen. Dat maakt mij als trainer ook authentiek. Practice what you preach is bij mij heel letterlijk het geval”.
Daarnaast werken al zijn activiteiten buiten de klas ook weer door in zijn eigen lessen: “Het is een natuurlijke kruisbestuiving”.

Kneyber ondervindt regelmatig dat hij tussen wetenschap en praktijk in zit. Hij merkt dat in scholen wetenschappelijk onderzoek niet erg leeft, maar dat er in wetenschap wel een boel antwoorden liggen die de praktijk verder kunnen helpen.
Onderzoeken en uitpluizen om vervolgens met praktische tips te komen is inmiddels Kneybers tweede natuur. Dat maakt voor hem beroepseer ook een aansprekend thema: “De effecten van beroepstrots zijn natuurlijk duidelijk, maar om dat praktisch te realiseren in een organisatie, dat is een lastige puzzel”.
Zelf ziet hij in het onderwijs voldoende beroepstrots: “In het onderwijs is men vaak erg trots op het werk. Niet gek, want het vak van onderwijzer is een van de meest autonome beroepen. Maar met de beroepseer is het slecht gesteld. In Nederland ziet men een baan van onderwijzer niet als de mooiste en beste baan, daar valt dus nog een wereld te winnen”.

René Kneyber redigeerde met Thijs Jansen en Gabriël van den Brink het in juni 2012 verschenen boek Gezagsdragers – De publieke zaak op zoek naar haar verdedigers.
In oktober 2013 verscheen het door René Kneyber en Jelmer Evers geredigeerde boek Het Alternatief – Weg met de afrekencultuur in het onderwijs!, het vijfde boek in de serie over beroepseer. Een tweede deel verscheen in 2015:  Het alternatief II – De ladder naar autonomie. Een internationale, Engelstalige versie kwam uit bij uitgever Routledge, Londen en New York in 2015: Flip the system. Changing education from the ground up. Het boek werd gepresenteerd op het 7e Wereldcongres Education International dat gehouden werd van 10 – 26 juli 2015 in Ottawa, Canada.

In november 2014 werd Kneyber benoemd tot lid van de Onderwijsraad voor de periode 2015 – 2018. In januari 2919 volgde herbenoening. De raad telt tien leden – allen op persoonlijke titel benoemd door de Kroon – en staat onder voorzitterschap van Edith Hooge.

Kneyber is de eerste leraar die lid werd van deze in 1919 opgerichte raad. Een historisch moment dus.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer