Neem zelf initiatief en verminder regels met goede oplossingen

paarse krokodilVeel briljante ideeën worden in de kiem gesmoord. Het kabinet biedt ons nu al weer bijna een jaar de mogelijkheid daar verandering in brengen door onder voorwaarden wet- en regelgeving tijdelijk buiten werking te stellen. Wettelijke regels of procedures van organisatorische, bestuurlijke of technische aard mogen niet onnodig knellen en ze mogen slimmer werken niet in de weg staan.

Eigen verantwoordelijkheid, initiatief, ondernemen en innovatie hebben ruimte nodig.
Als organisaties kunnen aantonen dat ze op een andere manier hun taken beter en met minder kosten kunnen uitvoeren, krijgen ze de mogelijkheid om te experimenteren met een nieuwe werkwijze waarbij de regels even buiten spel worden gezet.
In maart 2012 verscheen het document Van regels naar ruimte met aanwijzingen over hoe burgers, professionals en mede-overheden een idee kunnen voorleggen dat moet leiden tot minder bureaucratie en betere dienstverlening van de overheid.  Als het idee kansrijk is, kan uiteindelijk de wetgeving voor landelijk gebruik worden aangepast.

Op een aparte, nieuwe website –  Goed opgelost! geheten – staat een verzameling goede voorbeelden die laten zien hoe het anders kan. Ze laten zien hoe mensen in de publieke sector regels hebben afgeschaft, processen opnieuw hebben ingericht, administratieve lasten hebben teruggedrongen of hun werk anders hebben georganiseerd. Zo is zichtbaar dat innoveren in de publieke sector mogelijk is.
Goed opgelost! is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en bedoeld om een bijdrage te leveren aan de gezamenlijke inspanning van overheidsorganisaties om de administratieve lasten en de regeldruk voor burgers en professionals terug te dringen.

Toch richten de voorbeelden op Goed opgelost! zich niet alleen op het terugdringen van administratieve lasten. Uiteindelijk is voor professionals vooral belangrijk hoe zij hun werk beter kunnen doen. Als het goed is verdwijnen administratieve lasten en regels dan vanzelf. Via deze site kunnen organisaties ook zelf nieuwe, goede voorbeelden aanmelden. Het is de bedoeling dat de verzameling voorbeelden van Goed opgelost! blijft groeien.
Bent u zelf betrokken (geweest) bij een interessant project en is uw werk en dat van uw collega’s een geschikt goed voorbeeld voor Goed opgelost!? Op de site van Goed opgelost! is een formulier te downloaden met instructies over hoe een beschrijving van een goed voorbeeld ingestuurd dient te worden, de Handleiding voorbeeld indienen Goed opgelost: http://goedopgelost.overheid.nl (Website is opgeheven)

Zie Deel uw goede voorbeeld op Goed Opgelost! Een verzameling goede voorbeelden voor professionals in de publieke sector, 19 maart 2012: https://beroepseer.nl

Op You Tube is een video met animatie te zien over Goed opgelost! Klik hier. (Video is niet meer beschikbaar)

En dan is er nog de Kafkabrigade, de eerste hulp bij bureaucratisch onbehagen en opgericht “om bureaucratische toestanden te onderzoeken waar geen touw meer aan vast te knopen is”.
De Kafkabrigade is op zoek naar… “Goede ideeën voor alternatieve werkwijzen bij maatschappelijke organisaties: in brede zin, variërend van sportclubs en –bonden tot belangenorganisaties en alles wat daar tussen zit die problemen ondervinden met onnodige regels en bureaucratie en graag hun werk anders zouden willen uitvoeren”.
Deze zoektocht naar voorbeelden is onderdeel van het project Van Regels naar Ruimte.
Dus werkt u bij een maatschappelijke organisatie en heeft u een idee voor een alternatieve werkwijze? Kent u een maatschappelijke organisatie met goede ideeën, die door regels in de weg wordt gezeten? Laat het de Kafkabrigade weten!

Alle tips en suggesties zijn welkom. Uiteindelijk zal de Kafkabrigade een aantal van deze ideeën uitwerken tot een voorstel, waar het ministerie mee aan de slag kan gaan.
Mail naar info@kafkabrigade.nl

www.kafkabrigade.nl

Document Van regels naar ruimte. Passende regels, betere service en slimmer werken, maart 2012: https://beroepseer.nl

Zie ook op Blogs Beroepseer: Minder onnodige regels voor burgers en professionals, 22 juni 2012: https://beroepseer.nl

U P D A T E

Deel uw goede voorbeeld met Goed opgelost!

TNS NIPO heeft in opdracht van het ministerie van BZK een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin gemeenten praktijkvoorbeelden op de website Goed Opgelost! overnemen in de praktijk: Goed opgelost, door Peggy Timmermans, Michiel van Bruxvoort en Marc Jette, rapport Rijksoverheid, 7 mei 2015.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer