Skip to main content

Johan Schaberg: Professional zijn, een belastende vrijheid

johan_schabergHet woord professional hangt nauw samen met het Latijnse woord professio, dat openlijke verklaring, belijdenis of eed betekent. Je mag pas professional heten als je werkelijk trouw hebt gezworen aan een hoger doel en daar ook naar handelt. De consequentie is dat een echte professional geen baas kan hebben. Hij of zij is trouw aan het hogere doel van de beroepsgroep en kan uitsluitend aangesproken worden op gebrekkig functioneren door middel van intercollegiaal tuchtrecht.

De professional moet niet klagen en zeuren in reactie op verlangens en eisen van  politiek of Raden van Bestuur. Hij of zij moet zelfbewust de dialoog aangaan. Wanneer er ook daarna geen ruimte blijkt te zijn om zijn werk naar eer en geweten te doen, is opstappen het devies. Staan voor datgene waaraan je trouw gezworen hebt, dat doet een professional!