Skip to main content

Tegen de uniformering van de gezondheidszorg

jos lameJos Lamé, directeur van Riagg Rijnmond vindt het verkeerd dat de overheid voortdurend poogt de hulpverlening in de Geestelijke Gezondheidszorg te uniformeren. Dat is het inspelen op een kinderlijke wens: alsof er 1 pasklare oplossing zou bestaan voor het menselijk tekort. In de jaren tachtig wilde de overheid dat met 1 RIAGG per regio, met 1 aanpak en 1 loket. Dit is nooit gelukt. Na veel professionele onenigheid, zijn de verschillende benaderingen binnen de RIAGGs tot een soort vreedzame vorm van naast elkaar leven gekomen.

Dat is voor Lamé de ideale organisatievorm. Vanuit dezelfde overtuiging verzet hij zich in Rotterdam tegen het opleggen aan professionals van 1 uniforme meldcode voor huiselijk geweld. Het maakt Nederland tot een verwijsland, waar niemand uiteindelijk meer iets doet. Wethouder Kriens is ontstemd over deze onwillige houding en heeft daarom gedreigd de subsidie van het RIAGG in te trekken en zelfs gezinspeeld op het vertrek van Lamé (Binnenlands Bestuur, 5 december).