Skip to main content

FNV gaat zich nog meer richten op vakmanschap

agnes_jongeriusFNV-voorzitter Agnes Jongerius onderkent de trend dat mensen steeds meer behoefte hebben aan erkenning van hun vakmanschap. Dat geldt ook beslist voor MBO-afgestudeerden. Die groeiende behoefte heeft ook gevolgen voor de rol van de FNV-vakbonden.

Zij zullen nog meer dan nu het geval is, aandacht gaan besteden aan  beroepseer en beroepstrots. De combinatie van vakbond en beroepsvereniging, zoals al bij een aantal bonden zichtbaar is, vindt Jongerius een formule die uitbreiding verdient.