Bescherm klokkenluiders beter!

mark_bovensDe bescherming van klokkenluiders in Nederland is volstrekt onvoldoende. Andere Europese landen om ons heen zijn verder. Er zouden echte rechtsbescherming en goede faciliteiten moeten komen voor klokkenluiders zowel in de publieke als de private sector. Gesprek met prof.dr. Mark Bovens (Utrechtse School voor Bestuurs- en organisatiewetenschap) naar aanleiding van het door zijn school geschreven  Eindrapport Evaluatie klokkenluidersregeling publieke sector van april 2008 (in opdracht van het ministerie van BZK). Het gehele rapport is te vinden onder publicaties op deze site.

Op 28 mei vergaderde de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken over klokkenluiders. Minister Ter Horst (BZK) heeft duidelijk gemaakt enkele adviezen uit het rapport te willen overnemen. Over de uitkomst van het debat zie onder groepsblog op deze site (Geld voor klokkenluiders).

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer