Eerdere publicaties

De jeugdhulpverlener aan het woord. Onderzoek onder jeugdhulpverleners, door Marianne Langkamp, november 2009

Essay dr. Gabriël Anthonio: Vervreemding of vrienden?

Reacties peiling zorgnetwerk Stichting Beroepseer over regeldruk in de zorg.  Oktober 2009

Brief Stichting Beroepseer aan Vaste Kamercommissie VWS over zorgregels. 9 oktober 2009

Brief Minister Klink van VWS over Voortgang vermindering regeldruk. 2 september 2009

Lezing van Margo Trappenburg voor het jubileumcongres van Divosa : ´Ethiek voor managers´. 12 juni 2009

Interview met Jos Lamé in Pedagogiek in Praktijk. Juni 2009

Verslag evenement Denken, durven, doen n.a.v. presentatie boek Beroepstrots in Den Haag op 4 juni 2009

Speech van staatssecretaris Ank Bijleveld tijdens presentatie boek Beroepstrots in Den Haag op 4 juni 2009

Powerpoint presentatie van prof. Geert Blijham tijdens presentatie boek Beroepstrots in Den Haag op 4 juni 2009

Laat de kracht van beroepstrots spreken, De Volkskrant, 6 juni 2009

Leerlingen moeten trots zijn op vmbo-diploma, De Twentsche Courant Tubantia, 30 mei 2009

Presentatie boek Beroepstrots 4 juni 2009

Nieuwsbrief  Beroepseer no. 4.  Mei 2009

Boek van B. Heyl: Zorg over de zorgverlening door Alexandra Gabrielli, november 2008

Essay Publieke beroepstrots door Thijs Jansen, september 2008

Nieuwsbrief Beroepseer no. 3.  December 2008

Verslag De GGZ spreekt, bijeenkomst Amersfoort zaterdag 25 oktober 2008. Door Alexandra Gabrielli.

Verslag Werkconferentie Publieke beroepstrots van 1 oktober 2008

Het nut van ‘de’ crisis voor herstel van de beroepstrots. Bijdrage Marc Chavannes aan conferentie Publieke Beroepstrots, Den Haag, 1 oktober 2008

De docent in het hoger onderwijs. Toespraak opening Haagse Hogeschooljaar 2008-2009 door Pim Breebaart

Manifest Middelbaar Beroepsonderwijs Willem I College Den Bosch. 30.augustus 2008

HET WERK, gedicht door Robert Anker

Psychiater Kaspar Mengelberg: ‘Beroepseed niet gewaarborgd’, Volkskrant 10 juli 2008

Wat is een Diagnosebehandelingcombinatie (DBC)? Volkskrant, 10 juli 2008

Psychiatrie: Elitezorg gevolg van nieuwe regels, Volkskrant 10 juli 2008

Bezieling en beheersing. Door Detlef Petry, september 2007; geplaatst door Annette Schulte

Frans van de Pol: Gereguleerde marktwerking in de GGZ. Uit Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, november 2005

ADHD-bestuur laat publieke sector ontsporen, door Jos de Beus in: NRC Handelsblad, 28/29 juni 2008

Evaluatie klokkenluidersregeling publieke sector. Eindrapport. April 2008. Onderzoek in opdracht van het ministerie BZK, door Departement Bestuurs- en organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht.

Verslag bijeenkomst Stichting Beroepseer, CAOP en literair tijdschrift Parmentier te Den Haag op 4 april 2008

‘Je ziel op straat. Psychische diagnose openbaar’, door Rudie Kagie. In Vrij Nederland, 12 april 2008.

Thijs Jansen en Ad Standaart: ‘Geef de vakman ook verantwoordelijkheid’, NRC Handelsblad, 29/30 maart 2008

‘Socioloog Gabriel van den Brink over onrust bij professionals: ‘Het gaat niet om geld’, in NRC Handelsblad, 29/30 maart 2008

J. Schaberg, ‘Iedereen heet professional, maar bijna niemand is het’, in NRC Handelsblad, 29/30 maart 2008.

Paul Schnabel, ‘Het wijze afdelingshoofd’, bespreking van Yolande Witman, De medicus maatgevend. Over leiderschap en habitus. Proefschrift, Rotterdam 2008

Jos van der Lans, ‘Stop de transparantieterreur’, NRC Handelsblad, 1 maart 2008

Rapport Dijsselbloem Tijd voor Onderwijs. Eindrapport van de parlementaire onderzoekscommissie Onderwijsvernieuwingen, 13 februari 2008

Rapport Dijsselbloem Tijd voor Onderwijs, samenvatting, 13 februari 2008

Mirko Noordegraaf, Professioneel bestuur. De tegenstelling tussen publieke managers en professionals. Oratie bij de aanvaarding van de leerstoel Bestuurs- en organisatiewetenschap, in het bijzonder publiek management, op 4 februari 2008 te Utrecht.

‘Kwijnende trots’. Artikel over Stichting Beroepseer in Binnenlands Bestuur, 1 februari 2008

Burgerschap verzilverd. Jaarverslag Nationale Ombudsman 2007

Nieuwsbrief  Beroepseer no. 2. Stichting Beroepseer, 19 december 2007

Verslag Stop uitverkoop thuiszorg. Verslag van een manifestatie 3 oktober 2007, Plein, Den Haag. Door Alexandra Gabrielli

Artikel Stichting Beroepseer in Staatscourant. 7 november 2007

Verslag van presentatie Actieplan AWBZ – Bureaucratie wordt aangepakt! van het Ministerie van VWS. 28 augustus 2007

Dag van de Arbeid en van de Beroepseer vieren met staatssecretaris Jet Bussemaker en ouderen
van verzorgingstehuis Het Schouw
, Alexandra Gabrielli, 1.05.2007

Bijdrage aan symposium De Gekooide Professie? van Hein Dijkstra, CVB-voorzitter Windesheim , Zwolle , 21 mei 2007

Verslag Symposium Gekooide professie? mei 2007, door Alexandra Gabrielli

Verslag De Gekooide Professie in de Stentor (22 mei 2007)

Verslag symposium De gekooide professie? (Zwolle 21 mei 2007), door Ale Pietersma

Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker (VWS) reageren op BeroepsEer videoreacties. 12 juni 2007

Plasterk en Van Bijsterveld (OC&W) reageren op BeroepsEer videoreacties. 19 juni 2007

Samenvatting en bundeling reacties Onderwijs, ontvangen in het kader van de actie ´Adviseer het kabinet over beroepseer´ in mei 2007

Samenvatting en bundeling reacties Zorg, in het kader van de actie ´Adviseer het kabinet over beroepseer´ in mei 2007

Interview met Tiny Tulner, regiobestuurder ABVAKABO FNV, door Alexandra Gabrielli, 29.5.2007

Vertrouw op uw bestuurder, Niek van Keulen

Een kwestie van vertrouwen. Over transparantie en verantwoorden in de zorg en het terugdringen van administratieve lasten. Rapport van de VWS-commissie Administratieve lasten in de zorg. Januari 2006

Over professionalisering in de jeugdzorg. 2006

`Noblesse oblige´ geldt ook voor de huidige elite, Thijs Jansen

Flyer oproep video-actie ´Adviseer het kabinet over beroepseer´

Vertrouwen in professionals. Fragmenten regeerakkoord kabinet Balkenende IV.

Van Ede lezing ‘Talent in Nederland’, door SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, 29 maart 2007

De spagaat van de verpleegkunde door Wilfried van der Bles, Trouw, 15 februari 2007

Thuiszorg in transitie. Door Harry Kunneman en Marjan Slob. Bunnik, januari 2007

´Haal (m)eer uit je werk´ door Gijs Herderscheé, Volkskrant Banen, 2 januari 2007

Pompoenen, hazenschade en het labyrinth der regelingen. Gesprek met boerin Mia Salomons door Alexandra Gabrielli, januari 2007

Nieuwe regentenkliek Door Max van Weezel. Vrij Nederland, 6 januari 2007

Verslag Focusgroep Het echte werk, 7 december 2006

Ken je dat land achter de regels, standaarden en protocollen? Door Hans van der Schaaf en Jacques van der Palen

Goede en kwade trouw in openbaar bestuur. Lezing Dorien Pessers, 12 september 2006

Van marktwerking, zorgkavels en mededogen, Artikel door Jan Bijker in Interunit, september 2006

Profilering wijkverpleegkundigen, door Patricia ten Brinke, 24 oktober 2006

Nieuwsbrief  Beroepseer no.1. Stichting Beroepseer, 26 oktober 2006

GGZ manifest Genoeg is genoeg. 25 oktober 2006

Verslag Debat “Genoeg is genoeg” tegen controlezucht in de zorg, door Alexandra Gabrielli,  10 november 2006

Beroepseer moet terugkomen, artikel De Telegraaf, 25 november 2006

Vakmanschap is meesterschap, Henk Smeijsters, Maandblad voor geestelijke gezondheid, november 2006

Geef mensen op de werkvloer de ruimte, Gids Signaal, december 2006

De ethiek van de publieke sector. Den Uyl lezing van MargoTrappenburg in De Rode Hoed, 18 december 2006

Brief van GGZ Nederland aan kabinetsinformateur Wijffels.  27 december 2006

Terug naar beroepseer in ZorgVisie, 30 juni 2006

Werknemer wordt gek van regelzucht van managers. Volkskrant,  28 april 2006

De opmars van de managers in  Enquête Netwerk, 21 april 2006

Verslag conferentie van BeroepsZeer naar BeroepsEer op 7 april 2006, door Alexandra Gabrielli

Stop onteigening beroepseer. Volkskrant | Thijs Jansen, A van der Burgt, 6 april 2006

De Zorgsector voegt leed toe. De Volkskrant, 1 april 2006

‘Ruzie is niet erg’ , PM, interview met A. van der Burgt, 30 maart 2006

Zes manieren om de journalistiek “aanspreekbaar”  te maken, door Claude-Jean Bertrand en Thijs Jansen, 26 april 2005

Flink de P in uw organisatie. Door Hans van der Schaaf en Jacques van der Palen, maart 2004

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer