Skip to main content

Zó werkt de zorg in Nederland. Boek over werking zorgstelsel in 2015

omslag zo werkt de zorg in nederland 2015De Vereniging VvAA en De Argumentenfabriek hebben samen het boek Zó werkt de zorg in Nederland samengesteld dat in kaart brengt hoe stelsel, bekostiging en wetgeving van de zorg werken. Wie doet wat in de zorg? Wie betaalt wat? Welke wetten regelen wat? En hoe zit dat na 1 januari 2015?
In de praktijk is gebleken dat de meerderheid van de dokters, verpleegkundigen en paramedici onvoldoende op de hoogte zijn van hoe het zorgstelsel werkt in 2015. Dit blijkt uit een enquête met vragen over stelsel, bekostiging en wetgeving van de zorg onder leden van VvAA.

Het boek beschrijft bijvoorbeeld welke vier wetten de basis voor het Nederlandse zorgstelsel vormen: Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de wet voor langdurige zorg. Hoe de geldstromen lopen in de curatieve zorg en wat precies per wet is vastgelegd voor zorgverzekeraars. Ook gaat het boek in op hoe de markt werkt en hoe kennis in de zorg zich ontwikkelt.

De VvAA is een vereniging van meer dan 114.000 professionals in de zorg: medici, paramedici, studenten en zorginstellingen. De Argumentenfabriek helpt mensen en organisaties helder denken door het visualiseren van informatie.

Maaike de Vries, Chef Zorg De Argumentenfabriek over het boek: “Omdat het bijna 2015 is en zorgprofessionals de gevolgen van de stelselwijzigingen in hun werk gaan ervaren. Ik denk dat dit boek zorgprofessionals helpt de veranderingen beter te begrijpen, om er helder over na te kunnen denken en zo nodig naar te handelen.”

Edwin Brugman, Directeur Kennismanagement en Netwerken van VvAA: “De afgelopen jaren zijn er binnen de zorg rigoureuze maatregelen doorgevoerd. Vaak op basis van informatie die slechts voor weinigen toegankelijk en begrijpelijk is. Daardoor is er regelmatig maar weinig begrip, zeker omdat veel wél beschikbare informatie veelal gekleurd wordt weergegeven. Voor een genuanceerde discussie is kennis nodig. Die proberen we met dit boek te ontsluiten.”

Meer info: Zó werkt de zorg in Nederland. Kaartenboek Gezondheidszorg – Editie 2015, door Maaike de Vries en Jenny Kossenwww.argumentenfabriek.nl