Directeur Feenstra van Martini Ziekenhuis adviseert opdoeken zorgverzekeraars en samenwerking in de regio

omslag zorgvisie september 2017Hans Feenstra, bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis in Groningen. adviseert de zorgverzekeraars op te doeken.. Er moet volgens hem gestopt worden met de marktwerking en veel meer regionaal worden samengewerkt. In het septembernummer van vaktijdschrift Zorgvisie legt hij uit dat er geen betere zorg ontstaat door concurrentie: “We moeten ophouden te doen alsof concurrentie leidt tot betere zorg. Het is een liberaal dogma dat alleen maar leidt tot onnodig hoge reserves bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Geld waarvoor burgers geen zorg krijgen. Het systeem prikkelt zorgaanbieders tot meer behandelingen en diagnoses doen dan strikt noodzakelijk is.

Regionaal

Volgens Feenstra, die zelf acht jaar voorzitter was van zorgverzekeraar De Friesland, kunnen regionale overheden de rol van de verzekeraar overnemen. Zorgverzekeraars maken hun regierol in het zorgstelsel niet waar en zijn in feite overbodig. De echte budgetonderhandelingen doet het ministerie via de meerjarige zorgakkoorden. Zorgverzekeraars zijn in de rol van uitvoerders gekomen. Regionale overheden kunnen de rol van verzekeraars als inkopers prima overnemen, met prikkels voor beter presteren, zoals in Zweden gebeurt.

NZa en ACM hinderen samenwerking

Regionale samenwerking levert volgens Feenstra veel meer op, maar de marktmeesters Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument en Markt (ACM) vormen daarbij hinderlijke obstakels.“Geef partijen de ruimte om zelf afspraken te maken, geef ze een bonus voor samenwerking. Geef ziekenhuizen prikkels om zaken af te stoten en stimuleer goede samenwerking met huisartsen. Ik geloof heilig dat samenwerking veel meer oplevert”.

In hetzelfde nummer van Zorgvisie toont onderzoeker Leo Vandermeulen van adviesbureau Prismant aan dat meer concurrentie helemaal niet leidt tot lagere tarieven en efficiëntere zorg. Hij komt tot deze conclusie op basis van data uit het Diagnose Informatie Systeem (DIS) uit 2014; alleen de NZa beschikt over recentere informatie. Vandermeulen roept de NZa op tot nader onderzoek op basis van recente data om vast te stellen of het zorgstelsel wel de beoogde doelen oplevert: betere kwaliteit, lagere tarieven en meer doelmatigheid.

Feenstra: ‘Afscheid nemen van marktdenken’, Zorgvisie, 28 augustus 2017: www.zorgvisie.nl

Topman Martini Ziekenhuis: ‘Doek zorgverzekeraars op’, RTV Noord, 28 augustus 2017: www.rtvnoord.nl

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer