Uitkomst enquête naar mening over Nationale Politie onder ruim 1600 politieagenten

omslag enquete gebroken beloften politie sp september2017Op 1 januari 2013 ging de Nationale Politie van start. De Nationale Politie moest de 26 politiekorpsen vervangen door één nationaal politiekorps. Door de invoering van de Nationale Politie zou de dienstverlening beter, de bureaucratie verminderd en Nederland veiliger worden. Minister Opstelten zei in zijn toespraak bij de officiële start van Nationale Politie op 3 januari 2013:

“Om te beginnen zal de Nationale Politie beter bereikbaar zijn en betere dienstverlening leveren. Zo komt er straks een uniform, eenvoudig en klantvriendelijk aangifteproces, dat overal in het land hetzelfde is. De burger, maar ook de ondernemer, kan dan 24 uur per dag, wáár dan ook, aangifte doen – aangifte op maat: telefonisch, via internet, op het politiebureau of bij hem thuis. De Nationale Politie zal bovendien minder bureaucratisch zijn […]

De tijd die vrijkomt door het schrappen van veel overbodige administratieve rompslomp, komt geheel ten goede aan een betere operationele inzet: surveilleren, rechercheren, observeren, informatie inwinnen en waar nodig snel en krachtdadig ingrijpen. Dat zal leiden tot een significante verbetering van de prestaties van de politie […] en aan het daadwerkelijk veiliger maken van Nederland!”

De vraag is of bijna vijf jaar na de invoering de beloftes van de Nationale Politie zijn waargemaakt. Zijn onze agenten inderdaad beter in staat om hun werk te doen? Is er minder bureaucratie? Is de dienstverlening aan de burger verbeterd? Zijn de voorzieningen waarmee onze agenten moeten werken wel op orde? En is Nederland nou echt veiliger geworden?

De mensen die daarop het beste antwoord kunnen geven zijn onze agenten zelf. Daarom startte de Socialistische Partij in juli een enquête onder ruim 1.600 agenten. Zij kregen de beloftes van de Nationale Politie voorgelegd en hen werd gevraagd naar hun ervaringen. 63,43 procent van het politiepersoneel dat heeft meegedaan aan deze enquête heeft een uitvoerende functie. 11,74 procent heeft een leidinggevende en 21,45 procent heeft een ondersteunde functie. 84,08 procent van de deelnemers werkt 10 jaar of langer bij de politie, 8,97 procent 5 tot 10 jaar en de overige deelnemers minder dan 5 jaar.
De meeste deelnemers zijn tussen de 45 en 60 jaar oud (48,56 procent). 27,6 procent is tussen de 25 en 45. 19,61 procent is 60 jaar of ouder. Een kleine groep van 1,23 procent is jonger dan 25.

uitkomsten enquete 1627 agenten sp septembe2017

Verbijsterend

In een toelichting in The Post Online schrijft Ronald van Raak, Tweede Kamerlid en initiatiefnemer van de enquête dat de resultaten verbijsterend zijn: “Agenten geven aan dat zij dankzij de Nationale Politie hun werk minder goed kunnen doen en dat ons land onveiliger is geworden. In ons enquête-onderzoek […] heb ik ook nog een andere vraag gesteld, naar wat zij vinden dat de grootste problemen zijn in Nederland. Een vraag die ik tijdens werkbezoeken vaker stel, maar die ik nu aan veel politiemensen tegelijk heb voorgelegd.

De antwoorden zijn zeer uiteenlopend, omdat ook agenten verschillend zijn. Toch is er één onderwerp dat er echt uitspringt en dat is de polarisatie, waarbij vooral de politiek en de media er flink van langs krijgen. Individualisering en verhuftering, intolerantie en verharding. Een toenemende armoede en een groeiende tweedeling in de samenleving zijn zaken die ook veel worden genoemd:

Polarisatie in media en politiek. Sfeermakers in de publieke opinie. Het elkaar gek maken via (sociale) media. Sociaal isolement. Verdeeldheid. Armoede. Het is niet eens een verharding in de maatschappij, meer een desinteresse. Geen rekening houden met de ander.

Er is ook een agent die opmerkte: “Ik zie een verbetering bij de jeugd. Ik merk dat deze groep er weer zin heeft en het gedrag van de generatie hiervoor niet accepteert”. Wel is het dan ook weer oppassen, want er is jeugd die niet accepteert dat men kritiek levert en een – terechte – klacht beschouwt als een aanval op hun eigen persoonlijkheid.

Klik hier voor downloaden van rapport De gebroken beloften van de Nationale Politie – De agent aan het woord, SP, september 2017: www.sp.nl

Politieagenten houden ons een spiegel voor, Ronald van Raak, The Post Online, 15 september 2017: http://politiek.tpo.nl

SP vraagt agenten naar mening over Nationale Politie, SP, 18 juli 2017: https://www.sp.nl

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer