VWS stimuleert het ontregelen van de zorg door het toevoegen van nog meer regels

Er is een nieuwe regeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in de maak: de subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders. Voor de regeling van kracht wordt, is er een internetconsultatie. Sluitingsdatum is 27 juni 2022.
Deze subsidieregeling heeft tot doel

“het stimuleren van zorgaanbieders om met de aanpak van regeldruk, in het bijzonder gericht op inkoop- en/of verantwoordingseisen binnen de Zorgverzekeringswet, binnen de eigen zorgorganisatie(s) aan de slag te gaan. De te subsidiëren activiteiten zijn gericht op het schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken van administratieve processen binnen de eigen organisatie. Goede voorbeelden en geleerde lessen die voortkomen uit de gesubsidieerde [ont]regelprojecten worden actief verspreid om andere zorgaanbieders te stimuleren ook aan de slag te gaan met administratieve lastenverlichting in de eigen organisatie”.

De consultatie is bedoeld voor zorgaanbieders en zorgmedewerkers, branche- en beroepsorganisaties in de zorg. De subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 september 2022 en vervalt per 1 september 2027.

Commentaren

De altijd wakkere, gepensioneerde huisarts en ICT-expert W.J. Jongejan geeft een uitgebreid commentaar op zijn website Zorg ICT Zorgen. Hij begint met zich af te vragen wie er nu gek is bij het lezen van de internetconsultatie? Immers, het aantal regels waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie om regels te gaan schrappen, is aanzienlijk. Er is een aanvraagformulier, eerst ophalen en dan invullen volgens bepaalde richtlijnen. Men moet een activiteitenplan indienen, een begroting, een zogenaamde ‘de-minimisverklaring’, en een voor publicatie geschikte samenvatting aanleveren. Een heel hoofdstuk wordt gewijd aan voorwaarden waaraan men moet voldoen.

Jongejan:

“Een subsidieregeling met regels om het (ont)regelen te stimuleren. Iedereen weet zo langzamerhand dat de administratieve regeldruk in de zorg huizenhoog is. Zorgverleners zijn regelmatig 40 tot 50 procent van hun werktijd kwijt aan het administreren van hun handelen. Vanuit de zorg ontstond in 2015 de beweging “Het Roer Moet Om”. Bezorgd was men om het vastlopen van de zorg door doorgeschoten marktwerking en de steeds maar uitdijende bureaucratie met absurde regeldruk tot gevolg. Daarna kwam het initiatief “(Ont)regel de zorg” tot stand, gefaciliteerd door de VvAA(Vereniging van Artsen Automobilisten). Dit enthousiaste gebeuren nam het ministerie van VWS over, waarna het vakkundig doodgeknuffeld werd. Helemaal vreemd werd het toen VvAA-voorzitter Cerfontaine als betaald adviseur regeldruk voor de medisch specialistische zorg voor VWS ging werken?”

Belediging

Jongejan maakt op zijn site een samenvatting van wat de subsidieregeling in feite inhoudt, waarna hij concludeert: “Het komt dus neer op het stimuleren van het ontregelen van de zorg door het toevoegen van nog meer regels”.
Hij noemt de ter internetconsultatie voorliggende regeling:

“een belediging voor alle zorgverleners in het veld die lijden onder de administratieve regeldruk. Tegelijk is het een brevet van onvermogen voor het ministerie van VWS zelf die er blijkbaar niet in slaagt zelf de regeldruk in het veld afdoende te laten dalen. Beledigend is het vanwege de opzet waarbij men regeldruk aanpakt met meer regels en voorwaarden. Daarnaast noem ik het totale budget van de regeling een belediging. Slechts tussen de 75 en 125 zorgaanbieders kunnen er praktisch gebruik van maken. De rest die aanvraagt wordt uitgeloot maar heeft wel het paperwerk moeten doen om in aanmerking te komen.
[…]
Deze voorgestelde Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders is gewoon tien keer niets en een fopspeen voor de zorgaanbieders. Je krijgt iets om aan te zuigen maar het vult de maag niet”.

Het commentaar van een andere gepensioneerde huisarts is ook niet mals. Herman Suichies schrijft:

“Ik wist niet eens van het bestaan, maar het is inderdaad de volledige gekte op VWS die zich hier openbaart. Wat een onvermogen, wat een volledig losgezongen zijn van de werkelijkheid. De Haagse bubbel van VWS, die er totaal niet in slaagt zelf de regeldruk in het veld te bestrijden. Het is niet alleen beledigend maar getuigt van een ongekende stupiditeit om regeldruk aan te pakken met meer regels en voorwaarden. Kan de bezem door dat ministerie?”

Lees het hele artikel Subsidieregeling met regels om ontregelen van zorg te stimuleren, door W.J. Jongejan, Zorg ICT Zorgen, 7 juni 2022: www.zorgictzorgen.nl/subsidieregeling-met-regels-om-ontregelen-van-zorg-te-stimuleren/

Downloaden Subsidieregeling ontregelprojecten zorgaanbieders, ondertekend door de Minister voor Langdurige Zorg en Sport, C. Helder: www.internetconsultatie.nl/ontregelprojecten/document/9115

Internetconsultatie Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders: www.internetconsultatie.nl/ontregelprojecten/b1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer