Steun oproep van De Bevlogen Huisartsen voor directe beschikbaarheid van ‘Meer tijd voor de patiënt’ voor álle patiënten en hun huisartsen

Honderden bevlogen huisartsen roepen de brancheorganisatie voor zorgverzekeraars Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de politiek op om Meer tijd voor de patiënt toegankelijk te maken voor álle huisartsen, zonder aanvullende eisen.
Op 1 april 2023 gingen de eerste huisartsen van start met Meer tijd voor de patiënt,  een belofte uit 2018 die nu, zij het gefaseerd, ingevoerd wordt. Het idee is dat huisartsen bijvoorbeeld de tijd voor een consult van tien naar vijftien minuten brengen, zodat er meer tijd voor de patiënt in de spreekkamer is.

Vanaf  april 2023 mag per kwartaal steeds 25% van de huisartsen ‘meedoen’, waardoor in het eerste jaar in totaal 137,5 miljoen van de beschikbare 220 miljoen euro niet wordt uitgegeven. De Bevlogen Huisartsen vinden het niet kunnen dat er 137,5 miljoen aan zorggeld op de plank blijft liggen bij zorgverzekeraars. Daarom doen zij deze oproep met verzoek te reageren voor 1 juli 2023.

Huisartsenzorg complexer

In april 2023 verscheen van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) het rapport De basis op orde. In dit goed onderbouwde rapport signaleert de Raad een “toename van complexe problemen …. en multimorbiditeit in de eerste lijn”. Het rapport bevestigt precies waarom meer tijd voor de patiënt noodzakelijk is. Huisartsen lossen het grootste deel van de zorgvragen zélf op tegen de laagste kosten.

Ongeveer 90% van alle zorgvragen worden voor slechts 4% van het totale gezondheidszorgbudget opgelost door huisartsen. De RVS pleit net als De Bevlogen Huisartsen voor een sterke eerste lijn, waarin de huisarts een belangrijke rol speelt. “Goede huisartsgeneeskundige zorg wordt gekenmerkt door continue, persoonsgerichte, integrale en samenhangende zorg. Deze persoonlijke continuïteit – van een huisarts die zijn patiënten al langere tijd kent – leidt tot minder sterfte, snellere herkenning van ziekten, meer zorg op maat, betere adviezen, minder overdiagnostiek en minder verwijzingen”.

Vertrouw huisarts

De RVS signaleert tegelijkertijd ook, dat “de bekostiging en inkoop van eerstelijnszorg door zorgverzekeraars … veelal niet gericht (is) op het optimaliseren van deze grote maatschappelijke waarde, maar op efficiënte productie en financiële beheersing … van de eerstelijnszorg zelf”.

Precies dát is wat er gebeurt bij het uitrollen van Meer tijd voor de patiënt: niet het vertrouwen dat huisartsen zélf goed weten hoe ze het geld voor meer tijd voor de patiënt moeten inzetten staat voorop, maar de verantwoordingseisen (regioplannen, praktijkplannen, intervisie, monitoring) en de financiële beheersing (inhouden van 137,5 miljoen van het budget).

Geef huisartsen de ruimte

De RVS  doet dan ook een belangrijke oproep: “Zorg dat zorgverleners en ondersteuners tijd en ruimte hebben om zodanig te handelen… Zorg daartoe ook dat zij zo min mogelijk gehinderd worden door administratieve lasten en verantwoordingseisen vanuit zorgverzekeraars”.

Over Stichting De Bevlogen Huisartsen

Zes jaar na de breed gedragen actie Het Roer Moet Om (HRMO) zien huisartsen zich weer genoodzaakt te strijden voor de inhoud van hun vak. Huisartsen zijn bevlogen professionals die als geen ander weten wat hun patiënten nodig hebben. Dat is voor elke plek uniek en vraagt steeds om maatwerk. Huisartsen weten dat en zijn daar ook voor opgeleid.

Stichting De Bevlogen Huisartsen (DBH) is opgericht (juni 2022) om de positie van praktijkhoudende huisartsen ten opzichte van zorgverzekeraars te verbeteren. Met bijna 700 donateurs heeft de stichting vier acties opgezet om op de lange termijn de positie van praktijkhoudende huisartsen te verbeteren.

De Bevlogen Huisartsen komen op voor de belangen van huisartsen die zelfstandig en dicht bij de patiënt hun vak willen uitoefenen. Dat doen we door kritisch naar contracten met zorgverzekeraars te kijken, door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan te spreken op haar toezichthoudende rol én door de politiek te wijzen op de ongelijkwaardige positie van de huisarts ten opzichte van zorgverzekeraars. Ook steunen zij de huisartsen in hun gerechtvaardigde wens om eerst en vooral huisarts voor hun patiënt te zijn. Zij willen dat huisartsen het vertrouwen krijgen om hun werk goed uit te voeren.

Meer tijd voor de patiënt moet direct beschikbaar komen voor alle patiënten en hun huisartsen, De Bevlogen Huisartsen, 28 april 2023: https://debevlogenhuisartsen.nl

De Bevlogen Huisartsen (DBH): https://debevlogenhuisartsen.nl

Voorzitter van De Bevlogen Huisartsen Christof Zwart benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau: https://debevlogenhuisartsen.nl

De basis op orde – Uitgangspunten voor toekomstgerichte eerstelijnszorg, Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, 3 april 2023: www.raadrvs.nl

De Bevlogen Huisartsen willen dat huisartsen de ruimte hebben om goede zorg te leveren en het vertrouwen krijgen om te doen wat het beste is voor de patiënt.
Dit doen zij door zowel zorgverzekeraars als politiek te beïnvloeden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer