Protest tegen de verplichte afdracht van medische persoonsgegevens van 800.000 GGZ-patienten. Open brief aan NZa en AP

Vanaf oktober 2022 moeten psychiaters en psychologen gedetailleerde informatie over het mentale welzijn van patiënten delen met de toezichthouder. De patiënt wordt vooraf geen toestemming gevraagd. De mogelijkheid om bezwaar te maken is er wel. Hoe dat kan, wordt uitgelegd op de site van Psychosenet.

Cliënten, ervaringsdeskundigen, cliëntenraden, psychologen, psychiaters en wetenschappers van stichting Stop Benchmark ROM hebben op 24 augustus 2022 een open brief gestuurd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Persoonsgegevens over de verplichte afdracht van medische gegevens van patiënten.
In de brief wordt een aantal vragen gesteld die om een spoedig antwoord vragen aangezien oktober met rasse schreven nadert.Met ingang van die datum geldt ook de boete die aan psychologen en psychiaters kan worden opgelegd als zij weigeren mee te werken.

Cobie Groenendijk, psychiater en jurist, roept op:

“een andere weg in te slaan dan het massaal op persoonsnivo en door de overheid dwingend opgelegd verzamelen van patiëntengegevens voor financieringsdoeleinden”.

Zij stelt voor:

“zorgverzekeraarscontracten aan te bieden waarin sprake is van respect voor vrije keuze, de behandelrelatie en privacy/beroepsgeheim. Zorgverzekeraarscontracten hebben een toets nodig aan de beroepsbelofte die zorgverleners hebben afgelegd. Dat is nu niet het geval en door het ontstane, stresserende, conflict van plichten neemt de spanning onder zorgverleners en patienten toe.

Alleen wanneer de beroepsbelofte weer gerespecteerd wordt, kan het vertrouwen van behandelaren in het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) weer voorzichtig gaan groeien. En zullen op termijn meer psychologen en psychiaters het weer aandurven contracten te tekenen en in de GGZ-instellingen te gaan werken.

Nu regeert angst en wantrouwen en dat veroorzaakt al vele jaren een exodus van zorgverleners uit GGZ-instellingen, uit contracten en soms ook deels of geheel uit de zorg. Bestuurders zoeken nog steeds hun heil in het verzamelen van nietszeggende & wetenschappelijk rommeldata en komen terecht in een inhoudsloze databubble. Dat is een heilloze weg voor een vertrouwenscrisis.

Dit is immers onze belofte aan patiënten & samenleving:

Nederlandse artseneed (2003)

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.
Dat beloof ik.
Of
Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.

Lees verder op Stop benchmark met ROM: www.stopbenchmark.nl/

Op Psychosenet wordt helder uitgelegd welke plannen er zijn voor het uitwisselen van gegevens binnen de GGZ en wat de gevolgen zijn: www.psychosenet.nl/

Op Zorg ICT Zorgen zijn de open brieven te lezen: Open brieven aan toezichthouders NZa en AP over HONOS-honger NZa: https://zorgictzorgen.nl

Nederlandse artseneed: https://beroepseer.nl

Mad in the Netherlands: https://madinthenetherlands.org/

Kritiek op verplicht aanleveren van informatie ggz-patiënt bij toezichthouder, NOS, 21 juli 2022: nos.nl

Een alternatief voor ROM als benchmark: Een valide kwaliteitskader voor de GGZ met regionale regie en co-creatie, Blogs Beroepseer, 27 november 2017: https://beroepseer.nl

 

Cobie Groenendijk is voortrekker van Stichting Beroepseer

Foto bovenaan is van Logga Wiggler en Mohamed Hassan


U P D A T E

Ingezonden brief over Gedetailleerde dataverzameling door de NZa, door Gerry Janssen, GGZ Nederland, 31 oktober 2022: https://ggz.nl/ingezonden-brief-gedetailleerde-dataverzameling-door-de-nza/

Uitstel aanlevering zorgvraagtypering, NZA, 9 september 2022: www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/09/08/uitstel-aanlevering-zorgvraagtypering
…“De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de verplichte aanlevering voor zorgvraagtypering met antwoorden van HoNOS+ vragen uit tot 1 januari 2023. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft deze maand aangegeven dat zij de onderbouwing van de gegevensaanlevering aan de NZa alsnog goed wil bekijken”.


Online bijeenkomst over privacy en zorgprestatiemodel

Op dinsdag 6 september 2022 organiseert LOC een online bijeenkomst voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg over privacy en het zorgprestatiemodel. Het gaat om zorg die vergoed wordt vanuit de Zorgverzekeringswet. LOC is een netwerk van mensen die betrokken zijn bij zorg en welzijn. LOC publiceert vier keer per jaar het tijdschrift Zorg & Zeggenschap.

Op de bijeenkomst komt aan de orde:

  • uitleg over de levering van persoonlijke gegevens aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • toelichting op de acties van LOC om deze aanlevering van persoonlijke gegevens te stoppen
  • tips wat cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg hiermee kunnen
  • vragen en tips vanuit de cliëntenraden

Aanvang: 15.00 uur

Deelname aan deze online bijeenkomst is kosteloos voor leden van LOC. Voor cliëntenraadsleden en ondersteuners die niet lid zijn van LOC bedragen de kosten
€ 25,00 per deelnemer.

Meer informatie en aanmelden op LOC Cliëntenraden: www.clientenraad.nl/bijeenkomsten/zorgprestatiemodel-en-privacy-online-bijeenkomst-clientenraden-ggz/

 

Reactie

  • Waar is dit goed voor ? Dit kabinet maakt overal een puinhoop van ,dit zal ook compleet escaleren met alleen maar verliezers en heel veel ellende en dwang .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer