Skip to main content

Sturen op vertrouwen

14 oktober 2010 verscheen het boek van Jaco van Hoorn Sturen op vertrouwen – Goed leidinggeven aan goed politiewerk, derde boek in de boekenreeks Beroepseer, onder redactie van Thijs Jansen: https://beroepseer.nl/sturen-op-vertrouwen

Jaco van Hoorn is lid van de korpsleiding van de politie Hollands Midden.