Nomineer de beste Overheidsorganisatie en Overheidsmanager van het jaar 2018

Op 19 november 2018 worden de Overheidsawards uitgereikt aan de Overheidsmanager van het Jaar en Beste Overheidsorganisatie van het Jaar. Welke organisatie of manager verdient te worden genomineerd? Vanaf medio april 2018 is nomineren voor beide verkiezingen mogelijk.

De Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar draagt bij aan transparantie en verspreiding van kennis binnen het openbaar bestuur, door goede initiatieven voor het voetlicht te brengen. Deze initiatieven zijn een bron van professionele trots en dienen ter inspiratie voor eenieder die op zoek is naar manieren om het functioneren van publieke organisaties te verbeteren.

De Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar is op zoek naar vooruitstrevende managers die passen binnen het thema Leider in verbinding. Overheidsmanagers die inspelen op de toekomstige ontwikkelingen en hun organisatie hierop laat aansluiten.

Nominaties voor de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar zijn welkom tot 22 juni 2018 en nomineren voor de Overheidsmanager van het Jaar is mogelijk tot 1 juli 2018.
Ga naar www.overheidsawards.nl/nomineer

De Overheidsmanager van 2017 was Gerard Bakker, bestuursvoorzitter Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De beste Overheidsorganisatie van het jaar 2017 was Staatsbosbeheer. Deze organisatie toonde aan hoe een overheid zich opnieuw kan uitvinden en zich aanpassen aan de 21e eeuw.

De Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), DisGover, Handvest Publiek Verantwoorden (HPV), ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU), Interprovinciaal Overleg (IPO), Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging voor Bestuurskunde (VB) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Uitreiking van de prijzen is op 19 november 2018 tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Ridderzaal in Den Haag.

Ga voor meer informatie naar Overheidsawards: www.overheidsawards.nl

beste overheidsorgaisatie jaar2018

overheidsmanager van het jaar2018

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer