Overhandiging witboek over werkdruk publieke sector aan Tweede Kamer

Dinsdag 22 juni 2021 overhandigen kaderleden en vakbonden in de publieke sector een rapport over werkdruk aan de Tweede Kamer. In het rapport staan de verhalen van zeven mensen over hoge werkdruk en structurele onderwaardering. De verhalen worden aangevuld met cijfers en oplossingen.

Tekort aan personeel

Jean Debie, voorzitter van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel (VBM): “Het is echt twee voor twaalf. Als er niet geïnvesteerd wordt in de publieke sector en de mensen die er werken, is er binnenkort geen blauw meer te zien op straat en loopt het lerarentekort nog verder op”.

Werkdruk, bezuinigingen, gebrek aan waardering

De cao-onderhandelingen in de publieke sector die zijn afgebroken, moeizaam verlopen of waarbij de werkgever zich maar voor een jaar wil committeren, zijn niet meer te tellen.
Marco Ouwehand, secretaris van de Algemene Centrale Overheidspersoneel ACOP FNV: “De werkgever, onze overheid, zingt in de media de lofzang over de fantastische inzet van de mensen in de publieke sector tijdens de coronacrisis. Maar als het gaat om het omzetten van die waardering in een fatsoenlijke loonsverhoging of verlaging van de werkdruk, geeft die niet thuis. Blijkbaar heeft de werkgever bezuinigingen hoger op de agenda staan dan het welzijn van haar medewerkers”.

Campagne #steunpubliekesectornu

Met de campagne #steunpubliekesectornu vragen de gezamenlijke bonden sinds februari 2021 op verschillende manieren aandacht voor de onderwaardering van de mensen in de publieke sector. Zo waren er laserprojecties op overheidsgebouwen en universiteiten, kregen verschillende bestuurders en politici een manifest aangeboden en was er op 19 mei een manifestatie op het Malieveld in Den Haag.

Manifest Werken voor publieke taken aantrekkelijk maken én houden: www.fnv.nl/getmedia/2f65fb6a-9ad9-4e5b-b008-51ea9677c6e5/Manifest-Werken-voor-publieke-taken-aantrekkelijk-maken-en-houden.pdf

Manifestatie op Malieveld: een noodkreet voor steun aan publieke sector, door Yvette de Vries, FNV, 17 mei 2021: www.fnv.nl

Medewerkers Publieke Sector overhandigen witboek over werkdruk aan Tweede Kamer, door Yvette de Vries. FNV, 17 juni 2021: www.fnv.nl

U  P  D  A  T  E

Dinsdag 22 juni 2021 om 13.00 uur is het Witboek ‘Steun publieke sector nu’ over de problemen en oplossingen van medewerkers in de publieke sector aangeboden aan Tweede Kamerleden en demissionair minister-president Mark Rutte op het Hofplein in Den Haag, naast het gebouw van de Tweede Kamer. Het rapport is overhandigd door kaderleden, werkzaam in de publieke sector en de FNV-vakbonden voor overheid, onderwijs (AOb), politie (NPB) en militairen (AFMP) EN het Ambtenarencentrum (AC).
In het rapport staan de verhalen van zeven mensen over hoge werkdruk en onderwaardering. De verhalen worden aangevuld met cijfers en oplossingen.

Uit het Voorwoord, door J. Hoffer, voorzitter Algemene Centrale voor Overheidspersoneel FNV en J. Debie, voorzitter Ambtenarencentrum, namens de vakbonden van Politie, Defensie, Onderwijs en ambtenaren werkzaam bij Rijk, Gemeenten, Provincies, Rechterlijke Macht, Universitaire Medische Centra en Waterschappen.

“Bijna 1 miljoen mensen werken in de publieke sector voor Nederland. Hun werk is essentieel, ook zonder coronacrisis. De regering steunt op hen om Nederland draaiend te houden. Maar de regering als de grootste werkgever van ons land, geeft er niets voor terug: de cao-onderhandelingen voor de een miljoenen mensen werkzaam in het onderwijs, bij defensie, op ministeries, gemeentehuizen, bij provincies, de rechterlijke macht en de universitair medische centra zijn door kabinet afgebroken, lopen erg moeizaam of er zijn karige tussen-cao’s afgesproken, zoals onlangs bij politie.
Het kabinet als werkgever heeft voor deze mensen geen loonstijging over en ook komt er niet extra (structureel) geld om de werkdruk te verminderen en te zorgen voor goede ondersteunende voorzieningen. De formatie van een
nieuw kabinet is het moment om het roer om te gooien en die miljoen essentiële werkers te geven wat ze nodig hebben, en verdienen.

Wij zien in alle overheidssectoren dat het piept en kraakt bij de uitvoering van de publieke taken. Het gaat niet goed. Het onderwijs kent door tekort aan bevoegde leraren met 27% het hoogste percentage burn-out klachten, terwijl dat landelijke 17% is (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019), politie en defensie hebben te weinig personeel voor de veiligheidstaken, gemeenten hebben vacaturestops ingesteld om financiële tekorten op te vangen die ontstaan zijn door de centralisatie van de jeugdzorg, bij de publieke omroep zijn het flexcontracten wat de klok slaat en het lukt uitvoerende Rijksdiensten als het gevangeniswezen steeds moeilijker om de dienstroosters in te vullen door de continue ondercapaciteit. Daar komt nog bij, dat de menselijke maat ver te zoeken is: politieke regelgeving en strakke centrale richtlijnen geven medewerkers niet het gevoel dat zij medezeggenschap hebben bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden of dat er vertrouwen is in hun vakmanschap en professionaliteit. De verhalen en de cijfers in dit witboek liegen er niet om.

Nederland verkeert al meer dan een jaar in crisis. Wat ons land nu nodig heeft, is voldoende overheidspersoneel, dat goed opgeleid is en de beschikking heeft over goede ondersteunende middelen (ICT, oefenmateriaal). Er komen grote maatschappelijke en economische opgaven op ons af. Niet alleen om uit de crisis te komen, maar ook voor het uitvoeren van de digitale innovatie, energietransitie en inclusieve arbeidsmarkt. Alleen medewerkers die een fatsoenlijk loon krijgen, een vast contract hebben en goede arbeidsvoorwaarden, medewerkers waarbij werk en privé in balans is, alleen die medewerkers kunnen de uitvoering van de publieke taken aan.
Als we daar niet voor kunnen zorgen, dan blijven overheidsmedewerkers overstappen naar andere, niet overheidssectoren, omdat ze daar meer betaald krijgen. Wij zien dat al bij defensie, bij technisch en ICT-personeel. De uitvoering van de cruciale, publieke taken komt zo in het geding. Wij roepen de formerende partijen dringend op om het roer om te gooien en nu daadwerkelijk te gaan investeren in een sterke overheid: in het belang van de medewerkers en in het belang van Nederland: steun de publieke sector nu!”

Downloaden Witboek over de problemen en oplossingen van de medewerkers in de publieke sector, ACOP FNV, juni 2021: https://beroepseer.nl/wp-content/uploads/2021/06/witboek_publieke_sector.pdf

Structurele onderwaardering van ambtenaren’, door Wouter Boonstra, Binnenlands Bestuur, 22 juni 2021: www.binnenlandsbestuur.nl/

 

Foto bovenaan: Laserprojectie Steun publieke sector nu: www.youtube.com/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer