Demonstratie Save Our Schools

sos_march_july_30_2011Op 30 juli 2011 vond in Washington D.C. in de Verenigde Staten de demonstratie plaats van de Save Our Schools beweging – SOS – waaraan volgens de politie circa vijfduizend mensen deelnamen, en volgens de organisatie zelf ruim negenduizend.

Leraren en ouders, scholieren en schoolleiders, ze liepen daar om actie te voeren tegen de onderwijshervormingen die volgens SOS destructief zijn en hebben geleid tot het ondermijnen van de leraren.

Er blijkt vooral veel weerzin te zijn tegen het voortdurend moeten maken van gestandaardiseerde toetsen en de voorbereiding van leerlingen op die toetsen. De toetsen zijn belangrijker dan de leerlingen, is een veelgehoorde klacht.

Een ander punt waartegen de leraren en ouders zich verzetten is de toenemende privatisering van het openbare onderwijs. Investeringsfondsen die optreden voor een klein aantal beleggers en stichtingen van miljonairs en miljardairs besteden gigantische bedragen aan propaganda voor privatisering in het onderwijs en steunen kandidaten in de politiek die het openbare onderwijs willen ontmantelen.

Ook de sinds 1988 gestichte charter scholen die gesubsidieerd worden met openbare middelen en donaties uit de private sector, moeten het ontgelden. Deze speciale lagere en middelbare scholen hebben toelatingseisen en zijn gericht op het behalen van bepaalde resultaten. Maar deze scholen waren volgens de demonstranten helemaal niet nodig geweest: “We hadden vroeger erkende leraren die werden gesteund door het openbare onderwijsstelsel. Er lag nadruk op samenwerking. Nu worden leerlingen getoetst tot ze erbij neervallen. Onderwijs gaat over groeien, niet toetsen”, aldus een leraar van een openbare school uit Delaware.

sos_march_july_30_2011_4De leraren protesteerden ook tegen het korten op de begroting van de staat Wisconsin door middel van het drastisch verlagen van de lonen van de leraren. Om dat te kunnen doen, moest er eerst een wet komen, die ondertekend werd door gouverneur Scott Walker op 11 maart 2011. Het is een wet die werknemers in de publieke sector praktisch al hun collectieve onderhandelingsrechten over loonafspraken ontneemt. Vakbonden mogen niet meer namens hun onderhandelen en akkoorden afsluiten. De geldigheid van de omstreden wet wordt momenteel betwist voor de rechter.

Inmiddels hebben de protesten zich uitgebreid naar wel honderd andere maatschappelijke groeperingen, verenigd onder de naam Citizen Action, waaronder vakbonden van verschillende beroepsgroepen, boerenvakbonden, senioren, milieu-activisten, indianen, vrouwengroepen, burgerrechtenbewegingen, enzovoort. Allemaal verenigd in de strijd voor een betere sociale en economische toekomst.

De demonstraties in Wisconsin worden intussen historisch genoemd; ze zijn het symbool geworden van de burger die bezig was zijn rechten kwijt te raken maar die nu vecht om ze terug te krijgen of te behouden. Zoals een opschrift op een van borden tijdens desos_march_july_30_2011_2 demonstratie liet weten: “Ik verlies liever mijn baan dan mijn rechten”.

De protesten krijgen nog een extra betekenis door tussentijdse verkiezingen in Wisconsin op 9 augustus 2011. Er wordt zelfs beweerd dat Wisconsin het “keerpunt voor de democratie en haar voortbestaan is” en dat de politieke strijd in Wisconsin “het startsein is voor het verkiezingsjaar 2012”.

Een van de sprekers op  de demonstratie in Washington was Diane Ravitch, een autoriteit op het gebied van onderwijs en verbonden aan de Universiteit van New York. In de regering van George Bush Senior (1991 – 1993) was zij onderminister van Onderwijs. In 2010 schreef zij het boek The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are Undermining Education dat een bestseller is geworden.
Ravitch begon haar toespraak met te zeggen dat “deze dag een historische dag is. Er was nooit eerder een spontane protestbeweging van leraren, scholieren, schoolleiding en ouders samen bij elkaar die zeggen ‘Red onze scholen’. Vergeet deze dag niet!”
Als het aan Ravitch ligt, is deze dag slechts het begin: “Vrij openbaar onderwijs, toegankelijk voor iedereen, zonder loterij voor toelating, is de hoeksteen van onze democratie”.

Een andere de aandacht trekkende spreker was filmacteur Matt Damon. Zijn moeder, Nancy Carlson Paige, was vroeger lerares op een openbare school in Massachusetts. Damons speech is op video opgenomen, en op deze site te zien: klik hier.

Website van Save Our Schools: www.saveourschoolsmarch.org/

Op de site van de Grassroots Education Movement staan verslagen, foto’s en video’s over de SOS demonstratie en de conferentie in Washington D.C. (zie bij SOS March): http://gemnyc.org/

Meer info over de Wisconsin demonstraties op Blogs Beroepseer: klik hier.

Meer achtergrondinformatie over de onderwijsconflicten en Diane Ravitch, zie op de Blogs Beroepseer: Amerikaans onderwijs in beroering: klik hier.

In Nederland vond dit jaar de actie plaats Red het basisonderwijs! Stop de afrekencultuur! gericht tegen verschraling van het onderwijs en tegen een inspectie die, uitgerust met rekenmachines, slechts geïnteresseerd mag zijn in ‘opbrengsten’. Scholen en leerlingen worden gereduceerd tot cijfertjes waardoor de natuurlijke ontwikkeling van met name het jonge kind wordt verstoord. Zie Red het basisonderwijs; teken de petitie: https://www.ouders.nl/forum/ouders-en-school/red-het-basisonderwijs-teken-de-petitie

De foto’s boven zijn genomen door Sean Burns

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer