Minister Bruins zet definitief streep door wetsvoorstel BIG-II. Rinnooy Kan adviseert over nieuwe aanpak

teletekst over regieverpleegkundige

Alexander Rinnooy Kan heeft minister Bruins voor Medische Zorg en Sport geïnformeerd over de bevindingen van zijn verkenning naar de te nemen vervolgstappen rond het wetsvoorstel BIG-II ten aanzien van het onderdeel regieverpleegkundigen. Rinnooy Kan werd na de commotie onder de beroepsgroep over het wetsvoorstel BIG-II als verkenner aangesteld om de wensen van de betrokken partijen te inventariseren.

In een persbericht laat de minister weten dat er definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II gaat. Het gesprek over functiedifferentiatie van verpleegkundigen verplaatst zich wat minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport betreft terug naar de verpleegkundigen en de werkgevers. De bevindingen van Rinnooy Kan zijn op 9 oktober 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Bruins heeft eerder al aangegeven, dat wat hem betreft een wettelijke verankering van functies niet de meest voor de hand liggende manier is om een onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleiden te regelen op de werkvloer. Dit wordt doorgaans geregeld tussen de werkgevers en werknemers, zoals dat ook in andere sectoren gebeurt. De gesprekken hierover hadden de afgelopen vier decennia niet het gewenste resultaat, waarop de betrokken partijen de minister hebben gevraagd dit onderscheid bij wet te regelen. Het daaruit voortvloeiende wetsvoorstel BIG-II leidde de afgelopen tijd tot veel beroering bij verpleegkundigen, die vreesden dat zij hun werk niet meer zouden mogen doen onder de nieuwe wet, of dat zij verplicht zouden moeten bijscholen.

Minister Bruins:“Ik dank de heer Rinnooy Kan hartelijk voor zijn verkenning en de daaruit voortvloeiende werkrichting. Het wetsvoorstel BIG-II zoals dat er lag, is nu definitief van tafel. Ik roep de betrokken partijen op korte termijn bij mij aan tafel, om te kijken hoe zij nu gezamenlijk verder kunnen. Van belang voor mij is vooral dat ze er sámen uitkomen, en dat het gesprek leidt tot een duurzame oplossing voor een wens die de beroepsgroep zelf al decennia heeft. Ik roep iedereen op nogmaals constructief de schouders eronder te zetten, zodat er een aanpak komt waarin zowel werkgevers als werknemers zich kunnen vinden. Ik zal waar mogelijk een ondersteunende rol spelen in dit proces”.

De partijen die de minister om tafel zal roepen, zijn vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers, beroepsvereniging V&VN en het BIG-II actiecomité.

Minister Bruins: definitief een streep door wetsvoorstel BIG-II, Rijksoverheid, 9 oktober 2019: www.rijksoverheid.nl

Downloaden rapport van Rinnooy Kan aan minister Bruins, 4 oktober 2019: Terugkoppeling verkenningsgesprekken wetsvoorstel BIG II: www.rijksoverheid.nl

Downloaden Vraag & Antwoord wet BIG-II: www.rijksoverheid.nl

Adviezen voor verkenner Rinnooy Kan: wat nu na de opstand van verpleegkundigen?, door Nienke Ipenburg, Marc van der Gracht, Thijs Jansen, Blogs Beroepseer, 24 augustus 2019: https://beroepseer.nl


U P D A T E

Voor­stel van wet tot wij­zi­ging van de Wet op de be­roe­pen in de in­di­vi­du­e­le ge­zond­heids­zorg in ver­band met het re­ge­len van de re­gie­ver­pleeg­kun­di­ge als ba­sis­be­roep, Raad van State, 17 januari 2020:  www.raadvanstate.nl/@117031/w13-18-0202-iii/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer