Skip to main content

Verklaring invoering functiedifferentiatie voor verpleegkundigen ondertekend

In december 2020 is in de zorgbranches overeenstemming bereikt over de afspraken rond de invoering van functiedifferentiatie. Deze verklaring zorgt ervoor dat verpleegkundigen en andere professionals voortaan (beter) betrokken moeten worden bij de creatie van verschillende functies binnen hetzelfde beroep. Daarbij zijn competenties en ervaring leidend, en niet alleen het diploma.

De verklaring is opgesteld door vakbonden FNV Zorg & Welzijn, NU’91 en CNV zorg en welzijn; branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ; Nederlandse GGZ; Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU); Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

In de zomer van 2019 bereikte de discussie over functiedifferentiatie en het werken op verschillende niveaus in de verpleging een hoogtepunt. Plannen voor invoering van de Wet BIG II en in het kader daarvan de overgangsregeling voor de zittende groep verpleegkundigen stuitten op massaal verzet. Bij beroepsvereniging V&VN die zich achter het voorstel had geschaard, brak er een bestuurscrisis uit. Het wetsvoorstel voorzag in groter onderscheid tussen verschillende verpleegkundige beroepsgroepen, wat betekende dat veel – ervaren – verpleegkundigen zich zouden moeten laten omscholen.

Daarop besloot toenmalig minister Bruins voor Medische Zorg & Sport het wetsontwerp niet in te dienen in oktober 2019. In plaats daarvan vroeg hij aan Alexander Rinnooy Kan te bemiddelen. Rinnooy Kan adviseerde: laat partijen samen tot een breed gedragen oplossing komen. Resultaat hiervan is de verklaring waarover nu overeenstemming is bereikt.

FNV Zorg & Welzijn licht toe de overeenstemming belangrijk te vinden: “… omdat we in de praktijk zien dat zorginstellingen soms nog functiedifferentiatie doorvoeren volgens de systematiek van BIG II. Ervaren verpleegkundigen komen dan bijvoorbeeld niet in aanmerking voor bepaalde functies of ontwikkelmogelijkheden, omdat zij geen hbo-diploma hebben. En dat terwijl veel van deze verpleegkundigen met hun vooropleiding en ervaring wel degelijk op hbo-niveau werken. Met de afspraken in de verklaring kunnen vakbonden zorginstellingen hier voortaan op aanspreken”.

Uitgangspunten

Voortaan gelden bij functiedifferentiatie de volgende uitgangspunten:

  • Transparant en in overleg: werkgevers/zorginstellingen die aan de slag gaan met functiedifferentiatie doen dit op een transparante manier en betrekken medewerkers daarbij.
  • Draagvlak: bij functiedifferentiatie moeten verpleegkundigen adequaat betrokken zijn en voldoende directe zeggenschap hebben op team- of afdelingsniveau en indirect op organisatieniveau via VAR, OR, Stafconvent, etc.
  • Breder kijken dan diploma: iedere verpleegkundige, ongeacht het diploma, heeft recht op loopbaan- en ontwikkelingskansen. Bij de toegang tot functies van verschillend werk- en denkniveau wordt gekeken naar competenties, bekwaamheden, ervaring, talenten, wensen, ambities, motivatie, en niet alleen naar de diploma’s van betrokken verpleegkundigen.

Met deze verklaring zijn drie punten van het vijfpuntenplan dat volgde op het stopzetten van Wet BIG II gerealiseerd. De resterende punten betreffen de ontwikkeling van een nieuw beroepsprofiel en een betere aansluiting tussen de verschillende opleidingen w.o. erkenning van de in-serviceopleiding als hbo-opleiding.

Er is met deze verklaring dus nog geen eind aan de discussie gekomen over functiedifferentiatie en regieverpleegkundige.
V&VN heeft in elk geval het standpunt dat functiedifferentiatie voor verpleegkundigen gebaseerd behoort te zijn op opleiding, competenties en werkervaring. De initiële opleiding is dus niet bepalend voor het in aanmerking komen voor de functie van regieverpleegkundige.

Actiecomité van verpleegkundigen Wet BIG II heeft de verklaring niet ondertekend. Het comité is opgericht in de zomer van 2019 als verzet tegen de invoering van de overgangsregeling. In augustus 2019 publiceerden zij het Verpleegkundig Manifest: https://wetbig2.nl/verpleegkundig-manifest/

Downloaden Verklaring: www.fnv.nl/getmedia/5628412b-5366-4cb2-b261-b6cb173d35c5/Verklaring-functiedifferentiatie.pdf

Afspraken over functiedifferentiatie in de zorgbranches, FNV, 6 januari 2021: www.fnv.nl

Zorgveld zet met gezamenlijke verklaring punt achter BIG-tumult, door Philip van de Poel, Skipr. 8 januari 2021: www.skipr.nl/nieuws/zorgveld-zet-met-gezamenlijke-verklaring-punt-achter-big-tumult/

Actiecomité Wet BIG II: https://wetbig2.nl/

Geef actiegroep Wet BIG II een plek aan tafel, door Thijs Jansen, Blogs Beroepseer, 19 augustus 2021: https://beroepseer.nl

 

Afbeelding bovenaan is van Megan Rexazin

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.