Leden Ned. Vereniging voor Psychiatrie roepen op mee te werken aan onafhankelijke beroepsvereniging en vragen brief te ondertekenen

Ondertekenen brief Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Leden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) hebben een brief gestuurd aan het bestuur van hun vereniging waarin ze verzoeken om een ledenraadpleging. In de brief worden vijf keuzevragen beschreven die het bestuur in de ledenraadpleging aan de leden dient voor te leggen.

De briefschrijvers pleiten voor een sterke beroepsvereniging die onafhankelijk de professionele belangen van psychiaters behartigt. Ze vinden dat dat momenteel niet het geval is. Werkgeversorganisatie GGZ Nederland en GGZ-instellingen zou teveel invloed hebben op de koers van de vereniging, Ze schrijven:

“Wij zijn voorstander van een sterke beroepsvereniging die de beroepsbelangen van psychiaters met verve en onafhankelijk van derden behartigt. De integriteit van het verenigingsbestuur kan niet anders worden gewaarborgd dan door uitbanning van iedere schijn van belangenverstrengeling. De invloed van werkgeversorganisatie GGZ Nederland en daarmee de aangesloten leden van bestuursraden van ggz-instellingen op de beleidskeuzes van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (hierna: NVvP) is ronduit zorgwekkend. Door dergelijke dubbele petten binnen het bestuur en de ledenraad van de NVvP is onafhankelijke belangenbehartiging feitelijk onmogelijk. De afgelopen jaren vormde een gecombineerde bestuursfunctie in een ggz-instelling en/of werkgeversorganisatie GGZ Nederland geen beletsel voor toetreding tot het bestuur van de NVvP. Hetzelfde geldt voor de ledenraad, het hoogste orgaan van de vereniging.

Deze (drie)dubbele petten (GGZ Nederland, raad van bestuur ggz-instelling, NVvP-bestuur) wekken de schijn van strijdige belangen bij bestuurders van de NVvP. Het behoeft geen toelichting dat GGZ Nederland als werkgeverspartij andere belangen behartigt dan de psychiater als werknemer of medisch beroepsuitoefenaar anderszins. De vertegenwoordiging van aan GGZ Nederland gelieerde psychiaters was de afgelopen jaren aanzienlijk binnen de ledenraad en het verenigingsbestuur. Hoe kan een NVvP-bestuurder of ledenraadslid garant staan voor van de werkgever onafhankelijke belangenbehartiging als gelijktijdig werkzaamheden voor de werkgeversorganisatie worden verricht?”

Acht kernpunten

Het blijkt dat de benoeming van bestuursleden en leden van de ledenraad van de NVvP bij gelijktijdige banden met GGZ Nederland in strijd is met de Governance-code van GGZ Nederland. Leden van bestuursraden van GGZ-instellingen en van GGZ Nederland – of dat zijn geweest in de afgelopen vijf jaar – behoren niet in het bestuur of de ledenraad van de NVvP  zitting te nemen.
De statuten van de NVvP moeten worden aangepast en daarvoor is een ledenraadpleging nodig, voor waarborging van de belangen van de vereniging.

Op de site Governance NVvP staan de acht kernpunten van ‘Good governance’ ofwel behoorlijk bestuur binnen de beroepsvereniging, evenals de drie keuzevragen voor de ledenraadpleging. Aan psychiaters het verzoek de brief op internet te ondertekenen en mee te werken aan de ontwikkeling van een sterke, onafhankelijke beroepsvereniging van psychiaters.
De oproep om te ondertekenen is van start gegaan op 5 december en geldt nog tot en met 24 december 2019.

Ga naar: Governance NVvP: https://governancenvvp.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer