Jeugdzorgwerkers in opstand tegen resultaatgerichte financiering

Hilmar Backer, kinder- en jeugdpsychiater, schrijft op Linkedin dat veel jeugdzorgwerkers in Noord-Holland in opstand zijn gekomen tegen de resultaatgerichte*) financiering van de jeugdzorg – Jeugd-GGZ – in de gemeente Hoorn (West-Friesland). Het betreft medewerkers van GGZ-Noord Holland Noord (voorheen Triversum), Parlan, Het Antwoord, Wijs in de Wijk, ’s Heerenloo, De Praktijk, Up Kindertherapie. Zij hebben zich verenigd en gekeerd tegen de in hun ogen onwerkbare eisen van de gemeente. Inmiddels is er een petitie ondertekend door 883 (= stand op 11 april 2021) personen, en dat is veel te noemen voor een lokale actie.
De petitie Herzie financiering voor jeugdhulp in West-Friesland beoogt het terugdraaien van de invoering van de resultaatfinanciering voor de jeugdzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie. Ondanks de waarschuwingen heeft de financiering tot veel problemen geleid.

Vermalen in strijd tussen gemeenten en aanbieders.

Het is bijzonder te noemen, aldus Backer, dat alle collega’s – de werknemers van de instellingen – in West-Friesland uit zichzelf in opstand zijn gekomen tegen de absurde eisen van een gemeente. “Zij zijn degenen die vermalen worden in de strijd tussen gemeenten en aanbieders. De actievoerders hebben eindeloze vergaderingen belegd, een petitie opgezet, voorbeelden verzameld, brieven geschreven, gemeenteraadsleden en gemeenteraadsvergaderingen bezocht”.

Op 11 februari 2021 schreven zij een brief aan de Gemeenteraad waarin hun bezwaren uitvoerig werden toegelicht, nadat verschillende gemeenteraadsleden al persoonlijk waren benaderd. De brief bevat een tiental bezwaren, waarvan de onterechte korting en het feit dat gemeenten allerlei persoonlijke informatie van hun burgers in handen krijgen de belangrijkste zijn”.
De brief begint zo:

“Stel, u wendt zich met fikse pijnklachten bij een arts. dokter A stelt als doel u van uw pijn af te helpen. Dokter B stelt als doel dat uw pijn de meeste dagen zo beheersbaar wordt dat u kunt functioneren. Voor welke dokter kiest u? Hoogstwaarschijnlijk kiest u voor dokter A, omdat u intuïtief aanvoelt dat u daar betere kansen heeft op volledig herstel. Uw intuïtie klopt; uit onderzoek is gebleken dat behandelaren die hogere doelen stellen, betere behandelresultaten bereiken. En stel nou dat u ondanks de goede behandeling van dokter A toch niet helemaal van uw pijn af komt; zou u het dan terecht vinden dat dokter A maar 70% van zijn verrichtingen vergoed zou krijgen? Nee toch? Dat is toch raar? Zeker als u bedenkt dat dokter B wel voor de hele behandeling betaald zou krijgen. Toch is dit de realiteit van de financiering van de jeugdzorg in West-Friesland momenteel. En stel dat het niet om pijnklachten gaat maar om erectieproblemen. Zou u het dan een prettig idee vinden dat de arts deze informatie naar de gemeente stuurt? U weet niet bij wie de informatie terecht komt en wat de vriendelijke dame bij wie u uw nieuwe paspoort komt ophalen allemaal van u weet. Ook dat is de realiteit voor alle kinderen, jongeren en gezinnen die een beroep doen op jeugdhulp in West-Friesland”.

De redactie van de wethouder

Op de brief is een reactie gekomen van wethouder Marjon van der Ven gericht aan de gemeenteraad op 19 maart 2021. Daarin staat dat de brief namens een groep bezorgde jeugdzorgprofessionals (van GGZ NHN) voor zowel het college van de gemeente Hoorn als de directie van de GGZ NHN niet alleen onverwacht kwam maar waarover zij ook erg verbaasd waren. Er staat verder in dat er gesprekken zijn gevoerd met de directie en de initiatiefnemers van de eerdere petitie over hun zorgen m.b.t. jeugdhulp. In die gesprekken zijn concrete afspraken gemaakt over de wijze waarop de zorgprofessionals betrokken worden bij de door te voeren verbeteringen in het resultaatgestuurd werken. Dat is tot tevredenheid van alle aanwezigen zo afgesproken.
Ook in het bestuurlijke overleg met de GGZ-NHN d.d. 10 februari jl. is bevestigd gezamenlijk te willen werken aan verbetering van het model van resultaatgestuurd werken en in zijn algemeenheid aan vertrouwen en partnerschap.

De wethoudersbrief besluit met: “De brief verstoort het proces tussen zorginstellingen en gemeenten om in vertrouwen gezamenlijk te werken aan verbetering en vertrouwen. De bestuurder van GGZ NHN onderschrijft dit en zal dit met de betrokken medewerkers bespreken”.

Volgens Backer bevat de brief geen correcte weergave van de afspraken tijdens het overleg: “Niet dus, de actie ging juist door vanwege het ontbreken van tevredenheid van de zorgprofessionals”.

Beledigend

Terecht merkt Backer op n.a.v. van de passage over het verstoren van het proces dat men probeert een wig te drijven tussen de actievoerders en de instellingen.
Bepaald treurig te noemen is het kleineren van de zorgprofessionals. Of beledigend:

Backer:

“En de wethouder gaat nog verder door te stellen dat de professionals niet snappen dat het resultaatgestuurd werken de kwaliteit van hun werken zal verbeteren.
Ronduit beledigend wordt zij door te stellen dat zij bij de professionals ‘zelfreflectie’ mist. En helemaal te bont maakt zij het door te stellen dat de professionals ervan uit lijken te gaan ‘dat de zorgprofessional kan bepalen wat goed is voor het gezin’. En gaat dan verder: ‘Zorgprofessionals zouden op en bij de vraag van het gezin moeten aansluiten. Met resultaatgestuurd werken krijgt de zorgprofessional de ruimte om samen met de inwoner en andere professionals de gewenste resultaten te behalen’.

De arrogantie van de macht. Door resultaatgericht werken zou de kwaliteit van ons werken verbeterd worden? En sluiten we eindelijk aan bij wat echt belangrijk is, namelijk wat de vraag van het gezin? Alsof de wethouder hier een stel idioten toespreekt”.

Kortom: De resultaatgerichte financiering is een draak.

Noot
*) In de resultaatgerichte financiering moeten bij aanmelding van kind of jongere doelen opgesteld worden voor de zorg in een perspectiefplan. In dit perspectiefplan dient ook allerlei informatie gegeven te worden over het functioneren van het kind, jongere en het gezin. Kind, jongere en ouders moeten dit perspectiefplan ondertekenen. De zorgverlener vraagt hierop een arrangement (een geldbedrag) dat nodig is om de gestelde doelen te bereiken. Als de doelen bereikt zijn wordt dit bedrag uitgekeerd aan de zorgverlener. Worden de doelen niet behaald dan wordt slechts 70% van het bedrag uitgekeerd. Als er meerdere zorginstellingen betrokken zijn, is één ervan de hoofdaannemer en zijn de anderen de onderaannemers. De hoofdaannemer beheert het arrangement en betaalt daaruit de onderaannemer(s).

Lees de hele blog van Hilmar Backer: Crisis rond resultaatfinanciering Hoorn, jeugdzorgprofessionals in opstand, Linkedin, 9 april 2021: https://www.linkedin.com/pulse/crisis-rond-resultaatfinanciering-hoorn-opstand-hilmar-backer

Petitie Herzie financiering voor jeugdhulp in West-Friesland: https://petities.nl/petitions/herzie-financiering-voor-jeugdhulp-in-west-friesland?locale=nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer