Skip to main content

Driekwart Nederlandse bevolking is binnen het zorgstelsel solidair met medemens

Uit nieuwe cijfers van de Solidariteitsbarometer van Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg,  blijkt dat de meeste mensen in Nederland (75%) bereid te zijn te betalen voor zorgbehandelingen waar zij zelf (nog) geen gebruik van maken,  maar worden uitgevoerd bij (onbekende) derden.

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Mensen betalen mee aan de zorgkosten van henzelf en anderen, onder andere via de premie voor de zorgverzekering. Aan de hand van de Barometer Solidariteit binnen het Nederlandse Zorgstelsel meet het Nivel sinds 2013 om het jaar de solidariteit onder de leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Aan de leden wordt gevraagd naar hun bereidheid om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen (eigen solidariteit) en onderzocht wordt hoe mensen de betalingsbereidheid van anderen inschatten (verwachte solidariteit).

Niet veranderd

De bereidheid van mensen om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen is door de jaren heen niet veranderd. In 2023 was 75% van de Nederlanders hiertoe bereid. Dit is vergelijkbaar met eerdere jaren, toen dit percentage tussen de 63% en 78% lag.

‘Verwachte solidariteit’

In 2023 verwachtte 56% van de Nederlandse bevolking dat andere mensen bereid zijn om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen. Dit percentage schommelt licht tussen 2013 en 2023.

Tweejaarlijkse metingen

Aan de hand van de Barometer Solidariteit binnen het Nederlandse Zorgstelsel meet het Nivel sinds 2013 om het jaar de solidariteit onder de bevolking in Nederland.
Op de webpagina Barometer Solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel vindt u verschillende grafieken over gemeten solidariteit door de jaren heen. U kunt hierbij zelf groepen (zoals leeftijd en inkomen) selecteren waarover u de resultaten van de Barometer Solidariteit wilt zien. Ook kunt u hier de solidariteit met specifieke groepen (bijvoorbeeld jongeren en ouderen) bekijken: www.nivel.nl/nl/zorg-en-ziekte-in-cijfers/cijfers-burgers-over-gezondheidszorg/barometer-solidariteit

Solidariteit binnen het zorgstelsel: driekwart Nederlandse bevolking is bereid om mee te betalen aan de zorgbehandelingen van anderen, Nivel, 27 mei 2024: www.nivel.nl/nl/nieuws/solidariteit-binnen-het-zorgstelsel-driekwart-nederlandse-bevolking-bereid-om-mee-te-betalen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.