De websites Parlement.com en Europa-Nu dreigen te verdwijnen: Twee onpartijdige vraagbaken en geheugens van democratie en rechtsstaat

Zonder publieke middelen kunnen de websites Parlement.com en Europa-Nu niet blijven bestaan, tenzij de rijksoverheid op korte termijn bereid is bij te dragen aan de bekostiging ervan. Daarover voert het Montesquieu Instituut gesprekken.

Prof.dr. Joop van den Berg en prof.dr. Bert van den Braak vroegen in een column in april 2023 om een steunbetuiging en het tekenen van de petitie voor behoud van beide sites. Hun column is getiteld Vijf voor twaalf voor Parlement.com en Europa-Nu.nl en legt uit wat de beide sites precies behelzen:

“Ze spreken eigenlijk vanzelf: de websites Parlement.com en Europa-Nu.nl. Voor veel journalisten, onderzoekers, studenten, scholieren, ambtenaren en geïnteresseerde burgers zijn ze al jarenlang een vaste, betrouwbare en rijke bron van informatie. Je zou ze als onmisbaar kunnen bestempelen. Parlement.com krijgt wekelijks bijna 60.000 bezoekers (in verkiezingsjaar 2021 zelfs ruim 90.000) en Europa-Nu.nl krijgt er 50.000 per week.

Eigen historische ontwikkeling in beeld

Met behulp van die sites is onder meer het digitale biografisch archief van de Stichting PDC (Parlementair Documentatiecentrum) te raadplegen. Dit bestaat sedert 1974 en het bevat gegevens over alle landelijke publieke ambtsdragers, zoals parlementariërs, bewindspersonen en staatsraden, sedert 1796. Het bevat niet alleen leesbare biografieën, maar er zitten ook allerlei statistische data aan vast die het mogelijk maken (kwantitatief) wetenschappelijk onderzoek te doen naar hun geslacht, regionale komaf, familieachtergrond, opleiding en beroep. Het archief heeft dan ook als basis gediend voor een reeks wetenschappelijke publicaties. Het maakt het daarnaast beide Kamers der Staten-Generaal mogelijk de eigen historische ontwikkeling in beeld te brengen. Het biografisch archief leidde in 2022 bij de Stichting PDC tot welgeteld 3.100 informatieverzoeken voor uitgebreide informatie en/of analyses, nadere toelichting en verdiepende informatie. Deze verzoeken waren afkomstig van wetenschappers, de beide Kamers der Staten-Generaal, beleidsmakers, het maatschappelijk middenveld, studenten, en burgers met behoefte aan verdiepende en verbredende informatie.

Digitaal staatkundig archief én nieuwsbron

Parlement.com biedt bovendien toegang tot uitgebreide informatie over het wetgevingsproces, parlementaire rechten en hun gebruik, kabinetten, verkiezingen en politieke medespelers naast regering en parlement. Actuele informatie wordt aangevuld met historische invalshoeken. Daarmee is Parlement.com een soort digitaal staatkundig archief en nieuwsbron in één. Het staat scholieren, studenten en onderzoekers ten dienste met zowel onmisbare als betrouwbare informatie, bijeengebracht door een onafhankelijke en deskundige redactie.

Deskundig én onafhankelijk

Europa-Nu.nl is voortgekomen uit de ervaring bij het Europese referendum in 2005 dat de kennis over de Europese Unie, haar instituties en werkwijze bij velen te kort schoot. De site voorziet nu in die kennis, niet alleen van de Unie, haar organen en activiteiten maar ook van al haar lidstaten en hun politieke instellingen. Ook deze site wordt gemaakt door een zowel deskundige als onafhankelijke redactie, die actualiteit en historische achtergrond van de Europese samenwerking met elkaar verbindt en uitlegt.

Zulke informatie behoort inderdaad vanzelfsprekend te zijn, maar dat is zij helaas niet.

De beide websites zijn een initiatief van de Stichting PDC, een van de partners in het Montesquieu Instituut, waar diverse onderzoeksinstellingen in den lande met elkaar samenwerken aan valorisatie van wetenschappelijke kennis. De site van het MI, alsmede Parlement.com en Europa-Nu.nl, worden geproduceerd door PDC. Dat heeft jaren lang de sites, alsmede het biografisch archief, op eigen kosten ‘in de lucht gehouden’.

Europa-Nu.nl heeft in de eerste jaren van haar bestaan een kleine subsidie ontvangen; de site Parlement.com heeft het van meet af aan zonder enige ondersteuning door de overheid moeten stellen.

Onaanvaardbaar

Dat is een aantal jaren goed gegaan, maar is op termijn financieel niet houdbaar. Het maken en dagelijks onderhouden van volwassen websites is een kostbare activiteit. Als niet op korte termijn de rijksoverheid bereid is aan de bekostiging van deze websites en het biografisch archief bij te dragen, dan zal het PDC/Montesquieu Instituut niet langer in staat zijn deze drie onmisbare bronnen van kennis te onderhouden en beschikbaar te stellen. Juist in een tijd van opkomend nepnieuws en alternatieve feiten is het voortbestaan van websites als Parlement.com en Europa-Nu.nl, en de beschikbaarheid van het biografisch archief, onontbeerlijk voor wie uit belangstelling of door professioneel belang op de hoogte wil blijven. Ondersteuning zoals die verschaft is aan bijvoorbeeld de Staatscommissie parlementair stelsel (Staatscommissie Remkes) zou dan ook niet meer mogelijk zijn.

Verdwijning van Parlement.com en Europa-Nu.nl, alsmede het biografisch archief, zou een ongekende en welhaast onaanvaardbare vorm van kapitaalvernietiging zijn”.

Vijf voor twaalf voor Parlement.com en Europa-Nu.nl, door Prof.Dr. Joop van den Berg en Prof.Dr. Bert van den Braak, Europa Nu, 20 april 2023: www.europa-nu.nl/id/vm2eecvhtgh5/nieuws/vijf_voor_twaalf_voor_parlement_com_en

Wie op de hoogte wilt blijven over de toekomst van Parlement.com en Europa Nu, zie de websites en meld je aan voor de Nieuwsbrief:
Europa Nu: www.europa-nu.nl/
Parlement Com: www.parlement.com/

Montesquie Instituut: www.montesquieu-instituut.nl/id/vlvpflo0i2x0/over_deze_site

Lees ook het artikel van Marc Chavannes Het parlementair en Europees geheugen van Nederland dreigt verloren te gaan, De Correspondent, 26 juni 2023: https://decorrespondent.nl/marcchavannes
Chavannes:

“In het Nederlandse verkiezingsjaar 2021 werd door scholieren, studenten, wetenschappers, journalisten en andere burgers 4,7 miljoen keer naar informatie gezocht op parlement.com. Betrouwbaar en beknopt.
Niemand die zich afvroeg hoe die prettige en praktische websites konden bestaan. Dat wordt hoog tijd.
(…)
Twee onpartijdige vraagbaken en geheugens van democratie en rechtsstaat in Nederland en Europa dreigen te verdwijnen. Dat gebeurt als het Montesquieu Instituut (MI), de moeder van beide sites, binnenkort sluit bij gebrek aan financiële middelen.
(…)
”Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de laatste subsidieaanvraag geweigerd. Vond europa-nu.nl en actuele informatie over de EU kennelijk niet belangrijk genoeg. Binnenlandse Zaken denkt er nog over na. Welk potje het wordt is niet belangrijk. Wel dat deze steunberen van onze democratische rechtsstaat behouden blijven”.

U P D A T E  I I

Parlement.com en het Montesquieu Instituut zien de toekomst opgewekt tegemoet, Parlement.com, 20 december 2023: www.parlement.com/9353000/1/j9vvknrezmh4csi/vm96plbwb4i9

U P D A T E  I

Europa-Nu.nl stopt per maandag 3 juli noodgedwongen, Europa Nu, 29 juni 2023:  https://www.europa-nu.nl/id/vm4cjsji0yv1/nieuws/europa_nu_nl_stopt_per_maandag_3_juli

Motie
In  de Tweede Kamer is op 28 juni 2023 gestemd over de motie van de leden Piri en Boutkan over een overbruggingsfinanciering voor het Montesquieu Instituut zodat de website Europa-Nu.nl niet op zwart gaat.
De motie is verworpen. Stemmingsuitslag: Voor de overbruggingsfinanciering: 58 stemmen. Tegen: 75 stemmen. Zie: www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z12223&did=2023D29048

 

 

Comments (2)

 • Ik vind het echt jammer om te horen over het verlies van Parlement.com en Europa-Nu.nl. Deze platforms zijn voor mij waardevolle bronnen als het gaat om onze Europese democratie en rechtsstaat. Het zou fijn zijn als we deze betrouwbare informatiebronnen konden behouden voor de toekomst.

 • quote:
  In de Tweede Kamer is op 28 juni 2023 gestemd over de motie van de leden Piri en Boutkan over een overbruggingsfinanciering voor het Montesquieu Instituut zodat de website Europa-Nu.nl niet op zwart gaat.
  De motie is verworpen. Stemmingsuitslag: Voor de overbruggingsfinanciering: 58 stemmen. Tegen: 75 stemmen. Zie: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z12223&did=2023D29048

  Comment:
  In de afgelopen 20 jaar is onze (EU) democratie bijzonder nadelig gewijzigd in een vazallenplicht. Timocratisch liberaal neo-kolonialisme denken heeft de overhand gekregen.. Bovendien heeft men een pakket van imperiaal crypto-kapitalisme en (NATO) militarisme om-armt, om de zaak inclusief profijtelijk in stand te houden.
  Geef dze ‘ns’ ongelijk. Waarom zou men nog subsidie geven, om zich te laten belasteren, bekritiseren en/of bijsturen ?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer