Aantal ongelukkige mensen stijgt wereldwijd. Woede, stress, zorgen en verdriet bereikten recordhoogten in 2021

Regeringsleiders besteden veel aandacht aan maatregelen als het over het Bruto binnenlands product (BBP) of de werkloosheid gaat, maar bijna geen van hen heeft aandacht voor het welzijn van hun burgers. Het internationale analyse- en adviesbureau Gallup heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar een verontrustende moderne trend. De vraag was hoe mensen.zich tegenwoordig voelen? Er blijkt een gevoel van frustratie te heersen in alle landen. Men denkt dat het komt door de COVID-uitbraak. Dat is ook wel zo. Mensen zijn kwaad, voelen zich verdrietig en zijn gestrest als gevolg van COVID, maar de stijging van negatieve gevoelens is al een decennium aan de gang, en lang voor COVID begonnen.

De uitkomsten van het onderzoek zijn te vinden in het in september 2022 gepubliceerde boek Blind Spot, The global rise of unhappiness and how leaders missed it. De blinde vlek van regeringsleiders en bestuurders is dat ze standaardnormen hanteren als het gaat om gevoelens van mensen. Ze staren zich blind op de cijfers. Op werkloosheid, de hoogte van lonen en ze hebben er geen notie van hoe mensen zich voelen.

 Een 3 of lager

Openlijk aan een enquêteur bekennen dat je het slechtst denkbare leven hebt, wijst op een ellendige gemoedstoestand, en ongeveer 8% van de wereld zegt precies dat tegen Gallup. Maar dat is slechts het percentage mensen dat hun leven een nul geven — 24% van de wereld vindt hun leven een 3 of lager op een schaal van nul tot 10.

Mensen die hun leven zo laag waarderen, hebben meestal honger, leven in een gebroken gemeenschap, worstelen met hun huidige inkomen, hebben geen sociaal netwerk waarop ze kunnen rekenen en hebben geen hoop op een goede baan. Negatieve gevoelens van deze groep, het laagste kwintiel*) voor levensbeoordelingen, rijzen de pan uit. In 2007 meldde 29% veel verdriet, 39% veel stress en 42% veel zorgen; in 2021 zijn die cijfers respectievelijk 49%, 49% en 59%.

Voeg aan die gevoelens het besef toe dat het systeem tegen je is opgezet. In 2021 dacht 71% van de 20% van de wereld die hun leven het laagst inschatten dat corruptie in het bedrijfsleven wijdverbreid was, en 69% dat corruptie bij de overheid wijdverbreid was.
Dit wijdverbreide wantrouwen, gekoppeld aan welzijnsongelijkheid, kan ervoor zorgen dat ellende omslaat in woede. De woede in deze groep is de afgelopen 15 jaar met 50% toegenomen (van 24% in 2007 tot 36% in 2021).

Rellen, stakingen en demonstraties

Maar moeten individuen of landen zich zorgen maken of mensen naar deze woede gaan handelen? Volgens de Global Peace Index zijn rellen, stakingen en demonstraties tegen de overheid tussen 2011 en 2019 met 244% toegenomen. En deze toename van burgerlijke onrust vond plaats vóór de wereldwijde pandemie.

In 2020 nam de burgerlijke onrust exponentieel toe. Volgens de oprichter van het Institute for Economics and Peace, Steve Killelea, waren er “bijna 15.000 demonstraties wereldwijd in 2020, met 5.000 COVID-gerelateerde incidenten”.

Als de toename van negatieve gevoelens ertoe leidt dat mensen hun frustratie op straat uiten, uiten ze die dan ook via de stembus?
Gedragswetenschapper George Ward denkt van wel. In een ongepubliceerd artikel bekeek hij de gegevens van Gallup over negatieve gevoelens in Europa om te zien of er een verband was met populistisch gedrag en het succes van populistische partijen. Hij definieerde ‘populistisch gedrag’ door te kijken naar de mening van mensen over hun regering, de media, immigranten en het verlaten van de Europese Unie (EU).
Ward ontdekte dat negatieve gevoelens – zowel in de vorm van algemeen sentiment als ingehouden emoties – voorspellend zijn aangaande populistische overtuigingen en stemmen.

Hoe mensen zich voelen beïnvloedt de manier waarop ze handelen. Als er een verband bestaat tussen negatieve gevoelens en burgerlijke onrust of populistisch gedrag, verdient dat overal de aandacht van regeringen,

De blinde vlek

Het boek begint met voorbeelden van landen waar de economie groeit maar waar burgers voelen dat hun welzijn afneemt – in sommige gevallen dramatisch. Het blijkt dat regeringsleiders teveel vertrouwd hebben op objectieve graadmeters ten nadele van hun kiezers.
Het tweede deel van het boek biedt een oplossing: Regeringsleiders zouden welzijns- en geluksmetingen op de voet moeten volgen om beter te begrijpen hoe het leven van mensen verloopt. Gallup produceert sinds 2006 wereldwijd statistieken van welzijn en geluk Ze vormen een aanvulling op de objectieve graadmeters van menselijke ontwikkelingen die nauwgezet gevolgd worden door regeringsleiders. Welzijns- en geluksmetingen hebben geholpen beter te begrijpen wat een leven tot een goed leven maakt.
Het derde deel van het boek belicht de vijf elementen van welzijn – werk, financiën, gemeenschappelijkheid, fysiek en sociaal welzijn – en waarmee de wereld de meeste moeite heeft.
Het vierde deel van het boek stelt vier vragen uit het welzijnsonderzoek van Gallup die deskundigen in verwarring brengen. Aan de orde komen mogelijke verklaringen.
Het vijfde deel geeft leidinggevenden in de publieke en particuliere sector aanbevelingen die gericht zijn op verbetering van het welzijn van mensen.

Zijn we in staat nauwkeurig te meten hoe iemands leven verloopt?

Blind Spot dringt er bij leidinggevenden op aan dat zij welzijn en geluk gaan meten en kwantificeren. Maar is het wel mogelijk nauwkeurig te meten hoe iemands leven zich ontwikkelt?
Jon Clifton, directeur van Gallup, legt uit dat de beste manier om te meten hoe het met mensen gaat, is hun ernaar te vragen. In een video illustreert hij dat aan de hand van een verhaal over een vrouw in Kirgizië die werd geïnterviewd over haar leven. De interviewster vroeg de vrouw: “Beoordeel uw leven vijf jaar geleden op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 het slechtst mogelijke leven is en 10 het best mogelijke. Waar stond u?”

De vrouw antwoordde: “Een 2”. De interviewster: “Beoordeel uw leven vandaag op dezelfde schaal”. De vrouw: “Mijn leven is een 2”. Op de volgende vraag van de interviewster: “Goed, waar denkt u dat u zult zijn in de komende vijf jaar?“, antwoordde de vrouw: “Een 10”. De interviewster keek haar aan en zei, “Een 2 vijf jaar geleden is erg slecht. Een 2 vandaag is erg slecht. Maar u zei dat u over vijf jaar een 10 zou zijn. Hoezo deze verandering?” De vrouw wees naar haar buik en zei: “Ik ben zwanger. Binnenkort krijg ik een zoon”.

Het antwoord op de vraag van de vrouw laat de veelzijdigheid van een goed leven zien. Een goed leven behelst meer dan uitsluitend geld en een geweldige baan. Daarom zijn metingen belangrijk.
Bekijk de video met Jon Clifton: Can You Accurately Measure How Someone’s Life Is Going? www.gallup.com/analytics/394766/accurately-measure-someone-life-going.aspx

About the Book. A Message From Author about Blind Spot by Jon Clifton, Gallup: www.gallup.com/analytics/394670/blindspot.aspx

Why Leaders Can’t Miss Unhappiness Again, Gallup: https://news.gallup.com/opinion/gallup/400679/why-leaders-miss-unhappiness-again.aspx

Fragment

Het verbeteren van de wereld begint met het verbeteren van het leven van mensen. De eerste stap daartoe is weten hoe het leven van mensen verloopt. Lees een fragment uit het boek over bedrijven die al bezig zijn met verbeteren van welzijn: Uit hoofdstuk twintig: Wat leiders in de publieke en private sector samen kunnen doen – To improve people’s lives, the world needs better data everywhere, door John Clifton: www.gallup.com/workplace/400592/leaders-improve-people-lives.aspx

Noot
*) Kwintiel = Als een set gegevens wordt verdeeld in vijf gelijke delen is er sprake van een opdeling in kwintielen. Als een set gegevens verdeeld wordt in tien gelijke delen, wordt elk deel een deciel genoemd.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer