Aangeboden aan Tweede Kamer ‘Manifest voor een succesvolle wijkaanpak’. Kies voor continuïteit en de lange termijn

Het Manifest voor een succesvolle wijkaanpak bevat drie pijlers voor een ‘betekenisvolle en duurzame wijkaanpak’. Het werd aangeboden aan de Tweede Kamer op 17 mei 2022.
Hiermee is ‘de wijk’ terug van weggeweest op de landelijke politieke agenda. Dat was de afgelopen tien jaar wel anders; de wijk speelde nauwelijks nog een rol in de politiek. Het manifest gaat daar beslist verandering in brengen. De urgentie voor een adequate wijkaanpak wordt inmiddels breed onderkend door de Tweede Kamer. Zowel Kamerleden van de coalitie als van de oppositie waren aanwezig bij de overhandiging van het manifest dat een leidraad wil zijn voor de nieuw verkozen gemeenteraden en nieuw aangestelde colleges van B&W. Het manifest dient daarnaast ter inspiratie voor een rijksprogramma voor de leefbaarheid en de veiligheid van wijken.

Het manifest- een initiatief van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) en het Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken (LPB) – is geschreven door een redactieteam, bestaande uit experts, onder wie Bouchra Dibi, adviseur en onderzoeker Krachtwijken; dr. Reinout Kleinhans, universitair hoofddocent Stadsvernieuwing, TU Delft; Matthijs Uyterlinde, senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut en Eelco Visser, Denk- en doenetwerk Naar daar. Basis van het manifest vormen de verkennende en verdiepende gesprekken tijdens digitale sessies met circa honderd bestuurders, beleidsmakers, beroepskrachten en actieve wijkbewoners en jongeren.

Uit het Manifest:

“Wij willen met dit manifest drie pijlers aanreiken voor een betekenis volle en duurzame wijkaanpak. Een aanpak die leidt tot het bevorderen van kansengelijkheid en het verbeteren van het perspectief van bewoners op de gebieden opvoeding, scholing, sociaal functioneren, werk en inkomen, gezondheid, wonen en veiligheid en criminaliteit. Daarbij is de ‘wijk’ ook de stadsbuurt, plattelandskernen het dorp. En staat ‘aanpak’ niet voor versnipperde, kortstondige impulsen vanuit departementale potjes of voor de spreekwoordelijke ‘korte klap’ die morgen al resultaat geeft. Een goede wijkaanpak weet systeem­ en leefwereld, bottom­up en top­down, en alle complexiteit daar tussen in, te verbinden. In dat spanningsveld moet tot gemeenschappelijke afwegingen en besluiten worden gekomen. De wijkaanpak die we voorstaan in dit manifest is ván en mét de wijk”.

De voorgestelde aanpak steunt op drie pijlers:

  1. Bewoners en hun ervaringskennis zijn leidend
  2. Kies voor de lange termijn
  3. Geef beroepskrachten in de wijk de ruimte hun werk te doen

Extra aandacht verdient punt 2. Om de toenemende fragmentatie en onpersoonlijkheid in de maatschappij een halt toe te roepen is er een tegenkracht nodig. Het manifest daarover:

“Streef naar zo min mogelijk wisselingen van personen op cruciale posities. Zij moeten hun netwerken kunnen opbouwen, uitbouwen en benutten. ‘Job rotation’, korte contracten en aanbestedingen zijn uit den boze; vertrouwen floreert bij bekende en aanspreekbare gezichten in de wijk. En er moet geleverd worden om dat vertrouwen van bewoners te (her)winnen. Om betekenisvolle relaties aan te kunnen gaan. Personele continuïteit in de frontlinie van de wijkaanpak is essentieel. Investeren in vaste aanspreekpunten in de wijk is investeren in vertrouwen”.

Het manifest pleit voor een fundamentele verandering maar niet voor een revolutie. De gemeenteraad blijft de beslissingen nemen. Maar, er kan een grote stap in de goede richting worden gezet door in een vroeg stadium aandacht te schenken aan problemen in de wijk en voor een oplossing te vertrekken vanuit de bewoners en hun ervaringen. Door personeelstekorten weg te werken, beroepskrachten te faciliteren en continuïteit en betrokkenheid te creëren.

Het fraai vormgegeven Manifest voor een succesvolle wijkaanpak (maart 2022) is te downloaden op LSA Bewoners: https://www.lsabewoners.nl/wp-content/uploads/2022/03/Manifest-succesvolle-wijkaanpak-digitaal.pdf

Manifest voor de Wijkaanpak aangeboden aan de Tweede Kamer, door Kim Verweij, LSA, 17 mei 2022: www.lsabewoners.nl/manifest-voor-de-wijkaanpak-aangeboden-aan-de-tweede-kamer/

Manifest voor de Wijkaanpak aangeboden aan de Tweede Kamer, LPB, 17 mei 2022: https://lpb.nl/nieuws/nieuws-bericht/manifest-voor-de-wijkaanpak-aangeboden-aan-de-tweede-kamer/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer