Stichting Beroepseer verzorgt Goed Werk Plaatsen Ambtelijk Vakmanschap bij RVO

Stichting Beroepseer verzorgt Goed Werk Plaatsen Ambtelijk Vakmanschap voor diverse teams binnen RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Het doel van de digitale bijeenkomsten is om het ambtelijk vakmanschap van RVO medewerkers te versterken. Het afgelopen jaar heeft Beroepseer voor 15 teams deze digitale bijeenkomsten georganiseerd. En wegens succes volgen er de komende maanden nog 8 sessies.

De Goed Werk Plaatsen zijn gericht op het versterken van vakmanschap en gezagsvol professioneel handelen. Middels een bottom-up aanpak worden professionals uitgedaagd eigenaar te worden van de kwaliteit van het eigen werk en daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. De Goed Werk Plaatsen passen binnen het doel van de directie en concernstaf van RVO om het ambtelijk vakmanschap in de organisatie te versterken. In de bijeenkomsten gingen we dieper in op wat ambtelijk vakmanschap voor de medewerkers van RVO betekent. Hoe kan je als ambtenaar beter positie pakken en wat betekent het om het publieke belang te dienen?

Opbrengst Goed Werk Plaatsen Ambtelijk Vakmanschap

De Goed Werk Plaatsen Ambtelijk Vakmanschap bij RVO hadden een rijke opbrengst. Een van de gedeelde inzichten was het belang van verantwoord vertrouwen voor medewerkers van RVO: vertrouwen in ondernemers en burgers als basishouding in combinatie met zorgvuldig monitoren en durven handhaven als de situatie daar wél om vraagt. Andere elementen die belangrijk zijn voor ambtelijk vakmanschap bij RVO waren onder andere oog hebben voor de menselijke kant, heldere communicatie (zowel intern als extern) en nee durven zeggen tegen onuitvoerbare of ineffectieve regelingen richting kerndepartementen en de politiek.

De deelnemers waren enthousiast:

“Ik heb er veel van geleerd en vond het de beste online cursus waar ik tot nu toe aan deelgenomen heb. Veel inhoudelijke kennis opgedaan, interactief en verbeterpunten meegenomen door het bespreken van een casus uit de praktijk, top!”

“Ik vond de theorie erg interessant, dit werd ook tastbaar gemaakt met de voorbeelden. Ook waren er voor mij nieuwe invalshoeken en uitgangspunten (andere manieren om ergens naar te kijken).”

“Een verrijkende sessie. Je gaat dieper nadenken over waar je mee bezig bent en wat dat doet voor de ontvanger.”

“Ik vond het heel interessant en leerzaam, met goede voorbeelden.”

“Zinvol en relevant voor elke ambtenaar.”

Over de Goed Werk Plaatsen Ambtelijk Vakmanschap

De Goed Werk Plaatsen hebben als doel:

  • Inzicht geven in ambtelijk vakmanschap, modern overheidsgezag en Goed Werk, en wat deze begrippen betekenen voor het eigen werk.
  • Te reflecteren op ambtelijk vakmanschap in relatie tot het vergroten van overheidsgezag. Wat betekent geloofwaardig handelen van de overheid? Op basis van welke principes worden er keuzes gemaakt?
  • Te reflecteren op – met concrete, actuele thema’s verbonden – dilemma’s die ambtenaren van RVO tegenkomen in het dagelijks werk.
  • Concrete handelingsperspectieven ontdekken, gericht op het creëren en waarborgen van overheidsgezag.

Opzet Goed Werk Plaatsen

  • 10-12 deelnemers werkzaam op dezelfde afdeling of team
  • 2,5 uur
  • Aftrap met een inleiding over de rol van de overheid, de rol van de ambtenaar, ambtelijk vakmanschap*, Goed Werk, rechtsstatelijk besef en modern gezag, inclusief praktijkinzichten. Hierna is er ruimte voor het gesprek hierover met de deelnemers.
  • Welke 3 waarden vinden de deelnemers het belangrijkste voor de uitoefening van hun vak.
  • In dialoog aan de hand van casus die de deelnemers zelf hebben voorbereid en die kenmerkend is voor hun werkpraktijk. Welke dilemma’s spelen er en hoe ga je daarmee om? Wat is ervoor nodig om goed en geloofwaardig te handelen?

Meer weten?

Wil je meer weten over de online Goed Werk Plaatsen Ambtelijk Vakmanschap en wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Maurits Hoenders: m.hoenders@beroepseer.nl.

*inclusief de inzichten uit het boek ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ dat Stichting Beroepseer op 6 oktober 2022 heeft gepresenteerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer