Stichting Beroepseer organiseert Alternatieven-lab Jeugdhulp door heel Nederland

scherm alternatieven-lab

‘Gemeenten, focus op kwaliteit in plaats van op geld! Alleen zo wordt de jeugdhulp goedkoper en beter.’ Dat is de kernboodschap van het boek Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp dat een jaar geleden is verschenen. Deze boodschap is nog steeds zeer actueel, ook nu het kabinet heeft besloten een deel van de decentralisaties in de jeugdzorg terug te draaien. De problemen in de jeugdzorg zijn onverminderd groot. Om de transformatiebelofte van de Jeugdwet uit 2015 in te lossen is een omslag in denken, organiseren en doen nodig. Dat vraagt om visie en lef. Stichting Beroepseer organiseert Alternatieven-labs Jeugdhulp om gemeenten en jeugdhulpprofessionals te prikkelen om hier concreet werk van te maken. Het is tijd om echt werk te maken van kleinschalige, effectieve jeugdhulp. Het kan, dus het moet!

Voor wie?

 • Jouw gemeente wil werk maken van transformatie in het sociaal domein
 • Jouw gemeente wil leren welke voorwaarden er nodig zij om écht te doen wat nodig is en hoe jouw gemeente deze kan creëren
 • Jouw gemeente wil leren van experts,vernieuwers en ervaringsdeskundigen over
  • Wat er nodig is om effectieve preventie te organiseren gericht op normaliseren en demedicaliseren
  • Hoe je een sterke, onafhankelijke eerstelijn inricht
  • Hoe je samenwerkt en contracten afsluit op basis van vertrouwen

Voldoet jouw gemeente aan dit profiel en lopen de contracten met de huidige jeugdhulpaanbieders bovendien binnen nu en 1,5-2 jaar af? Dan kan een Alternatieven-lab Jeugdhulp jou helpen om de koers te verleggen en echt werk te maken van effectieve, kleinschalige jeugdhulp.

Meer weten?

Neem contact op met Maurits Hoenders (m.hoenders@beroepseer.nl of 06-19405356)

Ervaring andere gemeenten
Op 21 november 2018 vond het eerste Alternatieven-lab Jeugdhulp plaats in de gemeente Oude-IJsselstreek. In 2019 heeft Stichting Beroepseer ook Alternatieven-labs jeugdhulp georganiseerd in de gemeente Utrecht (5 maart 2019) en Geldrop-Mierlo (9 mei 2019). Hieronder vind je de video impressie van deze labs. Het lab in Utrecht had als doel om specialistische jeugdhulpverleners te betrekken bij en mee te nemen in de beleidsverandering die de gemeente Utrecht heeft ingezet, waarbij de gemeente in alle wijken teams voor buurtgerichte specialistische jeugdzorg heeft ingericht. Het Alternatieven-lab Jeugdhulp heeft professionals die het echt werk moeten verrichten actief betrokken en daarmee bijgedragen aan de omslag die de gemeente Utrecht beoogde. De eerste onderzoeken laten zien dat het “Utrechtse model” positieve effecten lijkt te hebben (zie bijvoorbeeld dit artikel in Binnenlands Bestuur).

“Een Alternatieven-lab, waarin we het gesprek voeren hoe we de jeugdhulp anders kunnen inrichten, dat adviseer en gun ik alle gemeenten. Dat je loskomt van het financiële en ingewikkelde van dit moment en je laat inspireren door goede voorbeelden uit heel Nederland. Onze jeugd in Nederland, die verdient dat. Dat je op een fijne, goede manier opgroeit, met betrokken hulpverleners en gemeenten die als bondgenoot naast je staan. Ik zou zeggen tegen elke gemeente, doe het en laat je inspireren op deze manier.” (burgemeester Otwin van Dijk, gemeente Oude-Ijsselstreek)

“Naast doelen stellen en visies opstellen is de tijd nu rijp om tot actie over te gaan, te doen. Dat is de urgentie die we tijdens het Alternatieven-lab jeugdhulp hebben gevoeld en gedeeld en waar de gemeente Geldrop-Mierlo mee aan de slag gaat de komende tijd.” (Rob van Otterdijk, wethouder jeugd, gemeente Geldrop-Mierlo)

 

Alternatieven-lab jeugdhulp
Het Alternatieven-lab is erop gericht om praktisch aan de slag te gaan met het manifest waarmee het boek Écht doen wat nodig is afsluit. Twee principes staan daarin centraal: doe écht wat nodig is en handel alsof het je eigen kind en gezin betreft. Deze principes moeten niet alleen richtinggevend zijn voor de professional, maar net zo goed voor beleidsmakers, politieke bestuurders op gemeentelijk niveau en bestuurders van jeugdhulporganisaties. Dat vraagt om een fundamentele omslag in denken, kijken en doen. Afscheid nemen van bepaalde automatismen die niet langer werken en samen ontdekken wat het vraagt om echt te doen wat nodig is.

De twee principes kunnen concreet in de praktijk gebracht worden door invulling te geven aan de vijf speerpunten van het manifest:

 1. Schep een omgeving waar vanzelfsprekende steun is voor ouders, kinderen en jongeren.
 2. Organiseer een sterke en onafhankelijke eerste lijn
 3. Erken het doorslaggevende belang van gezag en vakkundigheid van jeugdhulpprofessionals
 4. Versterk de zeggenschap van ouders en jeugdigen
 5. Investeer in vernieuwers die écht doen wat nodig is en handelen alsof het hun eigen kind en gezin betreft

Aan dialoogtafels kunnen deelnemers leren van vernieuwers, experts en ervaringsdeskundigen uit het boek. Daarin geportretteerde vernieuwers zijn onder andere: Marco Mout van WALHALLAb; jongerenwerker Yassin Settout; Corina Schenk van Briedis Jeugdbeschermers; Suzanne de Ruig van de JIM-aanpak; Nely Sieffers van UW Ouderplatform; Annemiek de Klein en Monique van den Dries van Buurtzorg Jong; Rob de Munck en Anneke Veenstra van Gezinshuis.com; Evelyn Visschedijk van Garage 2020.

Experts waarmee we werken zijn Tim Robbe, aanbestedingsjurist; Peer van Helm, Lector residentiële jeugdzorg, Tom van Yperen, Expert Jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut en Marije Kesselring, onderzoeker lectoraat jeugd, Hogeschool Utrecht.

Ervaringsdeskundigen die we uitnodigen zijn bijv. Jason Bhugwandass of een andere jeugdige aangesloten bij Expex. Daarnaast werken we samen met de Unforgettables van Stichting Het Vergeten Kind.

Marco Mout van WALHALLAb; jongerenwerker Yassin Settout; Corina Schenk van Briedis Jeugdbeschermers; Suzanne de Ruig van de JIM-aanpak; Nely Sieffers van UW Ouderplatform; Annemiek de Klein en Monique van den Dries van Buurtzorg Jong; Rob de Munck en Anneke Veenstra van Gezinshuis.com; Tim Robbe, aanbestedingsjurist; Evelyn Visschedijk van Garage 2020.

Opzet

 • 1 dagdeel
 • Doelgroep: lokale professionals (eerste- en tweedelijns jeugdhulpprofessionals, huisartsen, poh’s, onderwijs, wijkteam etc.), commissieleden (gemeenteraad), lokale en regionale beleidsmakers, lokale adviesraden, wethouders sociaal domein lokaal en regionaal.

Klik hier voor meer info over boek Écht doen wat nodig is.

Programma Alternatieven-lab

Inleiding

 • Opening door gemeente over het doel van de bijeenkomst en de lokale context
 • Introductie over professionaliteit, beroepseer, en het boek Écht doen wat nodig is. Een pleidooi voor kleinschalige en effectieve jeugdhulp
Introductie opzet lab

 • Kernprincipes + speerpunten manifest
 • Introductie opzet Alternatieven-lab
  • Dialoogtafels: leren van vernieuwers, experts en ervaringsdeskundigen hoe de principes uit het manifest te realiseren door middel van de 5 speerpunten
Dialoogtafels

Maximaal 10-15 deelnemers per tafel.

In gesprek met auteurs en vernieuwers over hoe je werk maakt van buurtgerichte jeugdhulp, concreet gericht op specifieke onderwerpen die voor uw gemeente relevant zijn (inkoop, preventie, organiseren toegang, relatie zorg-onderwijs etc.)

Leidende vragen:

 • Wat doen we al goed?
 • Welke slag moeten we nog maken en wat is daar voor nodig?

Tafelvoorzitters sturen actief op heldere conclusies en aanbevelingen.

Plenaire terugkoppeling + afsluiting

 • Opbrengsten dialoogtafels ophalen, delen en vastleggen en delen
 • Concrete adviezen + vervolgstappen formuleren

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer