Goed Werk Maatschappij: Aanbod van vijf diensten

logo goed werk maatschappij gr2De samenleving heeft professionals nodig met intrinsieke motivatie en beroepstrots die zich bekommeren om Goed Werk. Professioneel werken is iets anders dan altijd orders uitvoeren of volgens van boven opgelegde regels handelen. Professionals zijn technisch vakbekwaam en in staat verantwoordelijk te handelen. Dat wil zeggen om te gaan met dilemma’s en botsende verantwoordelijkheden. Ze zijn begaan met hun werk en de resultaten daarvan.
Stichting Beroepseer zette in 2015 een nieuwe poot onder haar activiteiten, de Goed Werk Maatschappij, met als doel het concreet en praktisch begeleiden en ondersteunen van professionals op de werkvloer door middel van de Goed Werk-aanpak.

De drie pijlers van Goed Werk

De Goed Werk-aanpak is gebaseerd op drie pijlers van de beroepsuitoefening. De eerste pijler betreft het vaktechnische aspect van de beroepsuitoefening: de kennis en vaardigheden die nodig zijn. De tweede pijler is de persoonlijke betrokkenheid. De professionele beroepsbeoefenaar heeft een sterke eigen behoefte om het werk goed te doen. De derde pijler is het morele besef, de aandacht voor de verschillende verantwoordelijkheden die aan de orde zijn.
Sinds de start zijn er vele werksessies georganiseerd met bijvoorbeeld ambtenaren uit diverse vakgebieden, gemeenten en ministeries: beleidsambtenaren, uitvoerende ambtenaren, stafmedewerkers, rechters, douaniers en wethouders. In de sessies wordt onderzocht hoe de deelnemers ervoor staan en wat de wensen en perspectieven voor de toekomst zijn. Daarbij wordt ruimte gemaakt voor de eigen praktijkervaringen van de deelnemers en geoefend met de toepassing in de praktijk van kernwaarden. Er is aandacht voor de verschillende verantwoordelijkheden van de deelnemers en ruimte voor reflectie op het handelen.

De Goed Werk-aanpak helpt professionals en leidinggevenden te onderzoeken wat goed werk in de praktijk is. Ze leren omgaan met problemen en dilemma’s en zoeken naar oplossingen. Er zijn twee mogelijkheden om dat te doen. Door middel van:

1. Het Goed Werk-traject, bestaande uit vier sessies o.l.v. twee ervaren en deskundige begeleiders. De deelnemers krijgen een werkmap – de Goed Werk Toolkit – met opdrachten, verhalen, wetenschappelijke inzichten, vragen, dialogen en casuïstiek om het eigen werk te bespreken en te analyseren. Er wordt gezorgd voor een open, veilige en vertrouwelijke omgeving voor deelnemers en organisatie en voor een adequate en anonieme verslaglegging van elke sessie voor een rapportage met analyse. De rapportage vormt de basis voor een afrondende bijeenkomst.

2. De Goed Werkplaats, een onafhankelijke ontmoetingsplek voor professionals om in een open en laagdrempelige sfeer te spreken over het eigen werk. Dialoog en reflectie staan centraal. Doel is de deelnemers bewust te maken van hun professionaliteit en hen te stimuleren na te denken over de kwaliteit van het eigen beroep. Duur van de workshop is een dagdeel met verslaglegging met wetenschappelijke analyse.

Bovenop deze sessies en workshops biedt de Goed Werk Maatschappij de volgende diensten aan:

3. De Denktank voor wetenschappelijk denkwerk en onderzoek naar Goed Werk, professionaliteit en beroepstrots. De Denktank geeft onafhankelijk advies over en commentaar op maatschappelijke thema’s die beroepstrots raken en publiceert daarover in wetenschap en journalistiek.

4. Lezingen op conferenties, symposia en evenementen over professionaliteit, beroepstrots, vakmanschap en Goed Werk.

5. Publicaties: boeken, essays en artikelen over Goed Werk in samenwerking met de beroepspraktijk en de wetenschap: maatschappelijke partners, kennisinstellingen, universiteiten, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en vakbonden. Er zijn diverse boeken geschreven in opdracht van en in samenwerking met bijvoorbeeld ministeries en universiteiten.

Eerdere opdrachtgevers van de Goed Werk Maatschappij: Radboud Ziekenhuis; Ministerie van Infrastructuur & Milieu; Belastingdienst voor het MKB; Gerechtshof Den Haag; Openbaar Ministerie; Douane; Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen; Ministerie van Binnenlandse Zaken; Beroepsverenigingen en brancheorganisaties waaronder accountancy; Zorg- en onderwijsnetwerken; universiteiten.

Download hier de flyer met aanbod van de Goed Werk Maatschappij.

Wilt u meer weten over de Goed Werk-aanpak en het aanbod van de vijf diensten, neem dan contact op via e-mail: info@goedwerkmaatschappij.nl
Of met Thijs Jansen, directeur Goed Werk Maatschappij:
E-mail: t.jansen@beroepseer.nl; T: 06-45 51 09 71
Alexandrien van der Burgt-Franken, senior begeleider Goed Werk Maatschappij:
E-mail: a.vanderburgt@beroepseer.nl; T: 06-20 44 05 69

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer