Groepscoachingstraject met het NRGD

Stichting Beroepseer heeft dit voorjaar een groepscoachingstraject verzorgd voor de medewerkers van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD). De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over vakmanschap, betrokkenheid, rollen en verantwoordelijkheden en de onderlinge samenwerking.  Deze gesprekken hebben bijgedragen aan meer helderheid en overeenstemming over de interne rollen en verantwoordelijkheden. Op basis hiervan hebben de medewerkers van het NRGD concrete afspraken gemaakt over hoe ze optimaal met elkaar kunnen samenwerken. Ook hebben de deelnemers de kernwaarden van het NRGD praktisch gemaakt door deze te vertalen naar gedrag. Door te benoemen welk gedrag wel en niet strookt met de geformuleerde kernwaarden kunnen de deelnemers elkaar scherp houden en aanspreken met als doel de kernwaarden op dagelijkse basis waar te maken. De deelnemers waren enthousiast en gaven terug dat het groepscoachingstraject een impuls heeft gegeven aan de eigen betrokkenheid en het onderlinge vertrouwen. Dit vormt een goede basis om de onderlinge samenwerking structureel en duurzaam te verbeteren. Een van de deelnemers verwoordde zijn ervaring als volgt:

“Binnen de dagelijkse werkzaamheden is er niet of nauwelijks tijd om met elkaar te reflecteren. De groepscoaching van Stichting beroepseer biedt niet alleen de mogelijkheid om daar in een veilige setting bij stil te kunnen staan, de observaties van een ieder worden daarnaast ook op een deskundige wijze begeleid en vertaald naar bruikbare handvatten voor de praktijk. De dagen hebben ook inzicht geven in de waarden en normen, waar wij als Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) voor staan. Doordat dit traject ook in 2015 is doorlopen, heeft deze groepscoaching tevens inzicht gegeven in de veranderingen en ontwikkelingen van en binnen het NRGD.” (Dyon Deckers, senior beleidsmedewerker)

Het NRGD

Het NRGD is 10 jaar geleden opgericht toen de Wet deskundige in strafzaken in werking trad.  Het NRGD draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse en internationale rechtspraak door het bevorderen en waarborgen van (het vertrouwen in) een constante kwaliteit van forensische expertise in de rechtspleging. De organisatie draagt hieraan bij door regulering (waaronder normering, toetsing, toezicht en persoonscertificering), advisering en kennisuitwisseling.

De afgelopen 5 jaar heeft het NRGD een grote ontwikkeling doorgemaakt, waarbij de organisatie is gegroeid en de aard van werkzaamheden is veranderd. Naast de registratie van individuele experts worden ze steeds vaker door ketenpartners gevraagd te adviseren over het versterken en vergroten van de kwaliteit van forensische expertise in de rechtspleging. Het doel van het groepscoachingstraject was om stil te staan bij wat deze veranderingen betekenen voor de medewerkers van het NRGD, hun vakmanschap en voor de manier waarop ze met elkaar samenwerken. Deze deelnemer beschrijft de opbrengst van het traject:

“Voor mij is de winst van deze bijeenkomsten vooral geweest dat we als groep de tijd hebben genomen om naar elkaar te luisteren en open hebben gesproken over rollen, kernwaarden en de toekomst. De bijeenkomsten hadden een heldere opbouw en er was genoeg ruimte voor eigen inbreng, iedereen kwam voldoende aan bod. Ik denk dat deze bijeenkomsten zeker onze onderlinge samenwerking en begrip voor elkaar heeft verbeterd, rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijker geworden,
waardoor we nog beter als een groep kunnen functioneren.” (Stephanie Pompies, senior beleidsmedewerker)

Goed Werk Aanpak

In de groepscoaching van Stichting Beroepseer staat de Goed Werk Aanpak centraal, gebaseerd op het Good Work Project, een grootschalig onderzoek dat tussen 1996 en 2005 is uitgevoerd onder leiding van professor Howard Gardner, die als professor verbonden is aan de prestigieuze Harvard Graduate School of Education. Goed Werk bestaat uit drie pijlers: Vakmanschap, Persoonlijke betrokkenheid en Verantwoordelijkheid. Professionals beschikken over (specifieke) deskundigheid en ervaring (Vakmanschap). Zij zijn begaan met hun werk en de resultaten daarvan (Persoonlijke Betrokkenheid) en zij zijn in staat om verantwoordelijk te handelen (Verantwoordelijkheid).

In 2015 heeft Stichting Beroepseer ook een groepscoachingstraject met medewerkers van het NRGD begeleid. In dat traject zijn vier kernwaarden geformuleerd: zorgvuldigheid, klantgerichtheid, collegialiteit en samenwerking. Deze kernwaarden vormden het vertrekpunt van het groepscoachingstraject van dit voorjaar. In 3 bijeenkomsten van een dagdeel stonden 9 medewerkers van het NRGD (van de 11 medewerkers in totaal) stil bij wat Goed Werk betekent voor henzelf, het eigen werk, de samenwerking met collega’s, de eigen organisatie en de samenleving en hoe daarover samen af te stemmen.

Als je meer wilt weten over onze groepscoachingstrajecten, klik Groepscoaching, écht doen wat nodig is

Ben je geïnteresseerd in wat een groepscoachingstraject kan betekenen voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Maurits Hoenders: m.hoenders@beroepseer.nl

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer