Skip to main content

Yvonne van Kemenade

yvonne van kemenade 2

Yvonne van Kemenade heeft diverse functies vervuld in de zorg: wetenschappelijk medewerker van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit (iBMG/EUR), adviseur Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, strategisch adviseur RvB van het Albert Schweitzer ziekenhuis en als bestuurder van Zorggroep Eerstelijn.

Momenteel heeft zij haar eigen adviesbureau Health Care Consultancy en is zij toezichthouder bij verschillende zorgorganisaties.Haar doel is de zorg te blijven verbeteren vanuit een integrale visie. Denken in gezondheid in plaats van zorg.

Mensen die al jaren werkzaam zijn in de zorg verwonderen zich niet meer over de bijzondere kenmerken van de wijze waarop onze gezondheidszorg werkt. Je raakt geconditioneerd, zit middenin de dagelijkse processen die je als vanzelfsprekend en normaal bent gaan beschouwen. Om echte vernieuwing te realiseren moeten we uit de huidige context – gebaande paden – en comfortzone komen en echt ‘out of the box’ kunnen denken. Daar is zeker ook lef voor nodig, want dat zal betekenen dat je nieuwe wegen gaat bewandelen vol onzekerheden.

De kunst is niet om de toekomst te voorspellen, maar erop voorbereid te zijn en helpen de toekomst vorm te geven. Denk niet in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden. Met bundeling van krachten en daadkracht kunnen we met elkaar die toekomstvisie werkelijkheid laten worden, stapje voor stapje voor stapje.