Sander de Hosson

Sander de Hosson (1977) is longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Zijn aandachtsgebieden zijn met name longkanker en palliatieve zorg. Hij is onder meer hoofdredacteur van de boeken Probleemgeoriënteerd denken in de Palliatieve Zorg, Probleemgeoriënteerd denken in de Longgeneeskunde en co-auteur van De Thoraxfoto, een stapsgewijze beoordeling en het nog te verschijnen leerboek De CT-thorax.
Hij is actief in het stimuleren van kennis en kunde over palliatieve zorg in Nederland en spreekt geregeld over dit onderwerp voor artsen, verpleegkundigen en patiënten.

Adviezen van De Hosson: “Bij ziekten die niet te genezen zijn zoals uitgezaaide longkanker gaat veel aandacht en onderzoek uit naar het verlengen van de tijd die er nog is. Maar juist in de latere fasen van een ongeneeslijke ziekte is het niet de tijd, maar de kwaliteit die telt. Benauwdheid en pijn kan een mens in de laatste levensfase erg veel hinder bezorgen en het is de palliatieve zorg die alles in dienst stelt om deze klachten zo goed mogelijk te verminderen. Daarbij staat de mens als geheel centraal, ook is er in de palliatieve zorg veel aandacht voor de psyche, het sociale netwerk en existentiële problematiek. Het is mijn overtuiging dat palliatieve zorg een minstens zo belangrijke behandeling is als chemotherapie of ‘targeted therapy’ en dat zou tot uitdrukking mogen komen in aandacht en onderzoek naar deze zo belangrijke vorm van geneeskunde”.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer