Skip to main content

Dr. Gabriël Anthonio

Dr. Gabriël Anthonio (1963) is voorzitter van de Raad van Bestuur Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en lector in Leiderschap en Verandermanagement aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Per 1 september 2015 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociologie van leiderschap, organisaties en duurzaamheid aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Volgens Anthonio is er in de (semi)publieke sector behoefte aan waarden gedreven leiderschap in plaats van management dat vooral gericht is op systemen en processen.
De kern van waarden gedreven leiderschap is het werkelijk contact willen maken met anderen.

Zijn adviezen: “Ten eerste dien je de waarden die je in je organisatie van belang zegt te vinden, zelf voor te leven. Ten tweede, zoek op waardeoriëntaties de verbinding en geef anderen daarin ruimte. Ten derde, je moet niet als eerste begrip opeisen voor jezelf van medewerkers, maar proberen eerst de anderen écht te begrijpen. Deze adviezen kun je alleen in praktijk brengen, als je de moed hebt bij je zelf te beginnen”.