Skip to main content

Bennie Beuvink

Bennie Beuvink, (1957), werkte sinds 2009 als politiecoach in Enschede. In 2022 is hij met pensioen gegaan en politievrijwilliger geworden.
Meer dan dertig jaar was hij wijkagent. Van 1977 tot 1997 in Oostelijk Enschede en van 1997 tot 2009 in de Enschedese wijk Velve-Lindenhof. Deze wijk haalde het nieuws vanwege de Miro-rellen in 1996. Samen met wijkbewoners pakte Beuvink de problemen aan en voerde hij plannen uit om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren waarbij zijn eigen, directe manier van  omgaan met mensen effectief bleek te zijn. Er is geen mooiere, directe manier om blijvend politiezorg te verlenen en dat samen met iedereen te doen die er woont of werkt. Zijn ervaring is dat bij samenwerking tussen politiemensen, burgerij en instellingen een evenwicht ontstaat waarin handhaving van de orde wordt geaccepteerd.

Beuvink kan goed luisteren: “Als je goed luistert, neem je veel in je op. Tijd wordt dan relatief. Als een burger op het politiebureau komt, moet de eerste persoon met wie hij contact heeft goed luisteren naar wat hij precies wil, anders gaat het niet goed. Ik vergelijk het wel eens met een oud vrouwtje dat op de stoeprand staat en door jou, behulpzaam als je bent, snel naar de overkant wordt geholpen. Daar aangekomen krijg je van haar te horen dat ze daar helemaal niet moet zijn”.

Beuvink werkte in Enschede, stadsdeel West. Samen met een klein politieteam met daarin vijf wijkagenten die centraal staan. “We gaan elke dag op pad om de veiligheid en leefbaarheid te borgen. Natuurlijk zijn er regels en protocollen maar de kunst is om die aan te laten sluiten bij wat de situatie vraagt. Je komt dan toen zeer verrassende oplossingen. Een daarvan is door  wijkagent Visschedijk in de binnenstad van Enschede samen met wijkraad De Bothoven ontwikkeld. Ze hebben drie wijkagenten nagemaakt en als de wijkagent er even niet is, wordt de ‘vervanger’ op straat gezet. Meer blauw op straat dus”.

In 2015 verscheen het door Beuvink geschreven en met foto’s geïllustreerde boek De kracht van de wijkagent (in samenwerking met Monique Scholten, Bert Breevoord en Wander Rooijackers), bij uitgeverij Reed Business Education. Hierin staan verhalen waaronder het verhaal van Wilco Berenschot, wijkagent te Rotterdam, die met zijn pop up wijkbureau en werktafel op straat, de bevolking op een directe manier tegemoet treed. Bij dezelfde uitgeverij kwam in 2013, in samenwerking met Monique Scholten en Wander Rooijackers, De magische wereld van de wijkagent uit.

Bij stichting beroepseer vindt Beuvink een platform om op een positieve manier het werk van de politie onder de aandacht te brengen. Als lid van het Alternatieven-kabinet komt hij met ideeën en aanbevelingen die het huidige kabinet kunnen helpen en hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren om Nederland leefbaar en veilig te houden.

Per april 2022 is Beuvink met pensioen en politievrijwilliger geworden van de Nationale Politie Eenheid Oost, district Twente. Hij is een van de duizenden politiemedewerkers die deze jaren met pensioen gaan. Met hen verlaat een schat aan kennis en ervaring de politie-organisatie.