Skip to main content

Experimenteren met buurtteams voor zorg en welzijn

29 januari 2013
Antoniek Vermeulen is als projectleider van buurtteams in de gemeente Utrecht bezig met een nog in de experimenteerfase verkerende nieuwe aanpak va…

Grenzen aan burgerkracht?

6 juli 2012
Eigen kracht, zelfredzaamheid, zelforganisatie en burgerkracht, steeds vaker komen we deze termen tegen, bijvoorbeeld in beleidsnota’s van de overh…

Eropaf! Outreachend werken met fatsoen en compassie

16 maart 2011
Eropaf! is in de jaren negentig ontstaan uit de noodzaak te voorkomen dat mensen vanwege schulden op straat belanden na huisuitzetting. Initiatiefn…

Sta me bij

14 februari 2011
De documentaire film Sta me bij gaat over de harde en soms slopende confrontatie tussen klant en consulent bij de Sociale Dienst. Waar moet de foc…

De maatschappelijke dienstverlening van Bureau Frontlijn

5 september 2010
Barend Rombout is hoofd van Bureau Frontlijn in Rotterdam dat methodieken ontwikkelt op het gebied van zorg, onderwijs, armoedebestrijding en hand…