Grenzen aan burgerkracht?

sjef de vries 2Eigen kracht, zelfredzaamheid, zelforganisatie en burgerkracht, steeds vaker komen we deze termen tegen, bijvoorbeeld in beleidsnota’s van de overheid die met het programma “Welzijn Nieuwe Stijl” vaart wil zetten achter uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Terwijl vroeger het doel was dat mensen tot hun recht kwamen in de maatschappij, moeten mensen nu participeren, het liefst ook economisch.

Sjef de Vries plaatst als een van de weinigen kritische kanttekeningen bij de snelle ontwikkelingen in het welzijnswerk en de mogelijkheden van burgerkracht en zelfredzaamheid. Hij wijdde er een boek aan: Eropaf… en dan?  Niet om alles bij het oude te laten en de ons vertrouwde manieren van hulp- en dienstverlening veilig te stellen, maar om erop te wijzen hoe veranderingen valkuilen kunnen blijken en te helpen voorkomen dat we ons overgeven aan beleidsutopie en wensdenken.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer