Skip to main content

Aktiegroep Zorgcrisis luidt de noodklok

3 november 2009
Verpleegkundige Irene Hadjidakis vertelt over het ontstaan van de snel groeiende actiegroep Zorgcrisis, die bezig is handtekeningen te verzamelen …

Tips voor professionals op de werkvloer

15 oktober 2009
Carolien de Monchy is zelfstandig gevestigd organisatiepsycholoog en auteur van het in 2008 verschenen boek Floreren als professional. Op de vraag …

Over discipline en de band tussen leraar en leerling

30 september 2009
Het onderwijs mag wel weer wat strenger worden, merkte minister Plasterk van Onderwijs in mei 2009 op. We vroegen aan leraar godsdienst en levensbe…

Transparantie en openbaar bestuur

16 september 2009
Aan de hand van de door Michel Foucault gebruikte metafoor van het panopticum, een speciaal type gevangenis met constante observatie en controle va…

Alexandrien van der Burgt over boek ‘Beroepstrots’

15 augustus 2009
Alexandrien van der Burgt, voorzitter en oprichter van de Stichting Beroepseer, vertelt over het boek Beroepstrots, een ongekende kracht dat in jun…

Thijs Jansen over boek Beroepstrots

14 augustus 2009
Thijs Jansen vertelt over zijn drijfveren om het in juni 2009 verschenen boek Beroepstrots – een ongekende kracht te maken. Mensen moeten trots kun…

Patiënt moet rechtstreeks communiceren met zorgverzekering

20 juli 2009
Volgens huisarts Jan van Leer moet de patiënt rechtstreeks met de zorgverzekering communiceren en vice versa en niet in een driehoeksverhouding met…

Film van het ministerie van BZK over presentatie boek ‘Beroepstrots’

21 juni 2009
Op 4 juni 2009 werd het boek Beroepstrots – een ongekende kracht gepresenteerd. Het boek is geredigeerd door Thijs Jansen, Gabriël van den Brink en…

Presentatie boek Beroepstrots

9 juni 2009
Op 4 juni 2009 werd het boek Beroepstrots – een ongekende kracht gepresenteerd in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag. Het eerste exemplaar van …