Skip to main content

Over discipline en de band tussen leraar en leerling

bill_banningHet onderwijs mag wel weer wat strenger worden, merkte minister Plasterk van Onderwijs in mei 2009 op. We vroegen aan leraar godsdienst en levensbeschouwing Bill Banning of er meer discipline nodig is op de scholen?

Volgens Banning is leren niet iets dat ´moet´ maar iets dat enthousiast maakt en kracht geeft. Als er een band is tussen leraar en klas, dan wordt het zelflerend vermogen van de leerlingen opgewekt.  Het gevolg is dat discipline als vanzelf ontstaat.