Skip to main content

Nieuwsbrief Beroepstrots in de publieke sector

Nieuwsbrief Publiektrots in de publieke sector. Op 23 september 2010 kwamen beleidsmakers en -medewerkers van verschillende departementen, uit de zorg, uit het onderwijsveld en van de bonden bijeen om elkaar te informeren en ervaringen uit te wisselen over het thema ‘Beroepstrots in de publieke sector’: https://beroepseer.nl