Nieuwe actiegroep Zorgen om de GGZ

Comitè Zorgen om de GGZ is een nieuwe actiegroep die zich wil inzetten voor de belangen van cliënten en zorgprofessionals in de  de GGZ.
Al sinds 2009 liggen er ideeën en voorstellen  klaar om tot een goede en volwaardige GGZ te komen waar vertrouwen, hoop, compassie, betrokkenheid en maatwerk weer de hoofdzaken worden. Allerlei voorstellen daartoe van de GGZ-sector –  die sinds 2004  te horen zijn – lijken evenwel te worden genegeerd, zoals het comité stelt:

 • Al sinds 2004 is bekend dat de marktideologie niet werkt; dat markt en ziel niet samen gaan.
 • Al sinds 2006 is bekend dat de dbc’s (diagnosebehandelcombinaties) onbruikbaar zijn in de psychiatrie.
 • Al sinds 2008 is bekend dat verzekeraars zich als oligarchen gedragen en zich inhoudelijk met de zorg bemoeien.
 • En het is al lang bekend dat sinds de invoering van de dbc-systematiek de privacy van cliënten niet langer is gewaarborgd. Dat door de marktwerking GGZ instellingen en professionals elkaar beconcurreren in plaats van samen pal te staan voor de cliënt!

Het comité Zorgen om de GGZ gaat zich  – in de breedste zin – inzetten voor de belangen van:

 • 11.000 cliënten die door de huidige acties van de zorgverzekeraars in de GGZ per direct worden bedreigd in de continuïteit van de voor hun noodzakelijke tweedelijns GGZ behandeling.
 • 1200 zorgprofessionals die door de huidige acties van de zorgverzekeraars per direct worden bedreigd in de uitoefening van hun werk als professional in de GGZ en in hun bestaanszekerheid.
 • Een onbekend aantal cliënten  dat door het beleid van zorgverzekeraars en door politieke keuze in de nabije toekomst worden bedreigd in de continuïteit van de voor hun noodzakelijke 2elijns GGZ behandeling. Ongeacht bij welke instelling in de GGZ zij worden behandeld.
 • Een onbekend aantal zorgprofessionals dat door beleid van zorgverzekeraars en door politieke keuze in de nabije toekomst worden bedreigd in de uitoefening van hun werk als professional in de GGZ. Ongeacht bij welke instelling in de GGZ zij werkzaam zijn.

Ook wil het comité zich inzetten voor het op gang brengen van een brede maatschappelijke discussie over de actuele situatie in, en de toekomst van de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland.

Daarbij richt Zorgen om de GGZ zich vooral op de volgende punten:

 • Behoud en verbetering van bescherming van het medisch geheim; zorgverzekeraars mogen zich niet ongevraagd toegang tot de medische dossiers van cliënten verschaffen.
 • Beschikbaarheid van goede GGZ zorg voor iedere inwoner van Nederland.
 • Keuze vrijheid voor cliënten. Het recht om zelf een behandelaar te kunnen kiezen die bij de problematiek, de situatie en de persoonlijkheid van de cliënt past.
 • Het ‘ontzuilen’ van de GGZ. Nu nog heeft iedere beroepsgroep eigen belangenorganisaties, die vaak met elkaar met elkaar in strijd zijn, Het nastreven van het motto ‘met elkaar, naast elkaar, maar niet tegen elkaar’.
 • Het herstellen van het door de media beschadigde imago van zorgprofessionals in de GGZ.
 • Het terugdringen van bureaucratische invloeden in de GGZ, inclusief de invoering van de ROM (Routine Outcome Measurement) – een zogenaamd objectief instrument voor het meten van kwaliteit – als maatstaf voor ‘kwaliteit van zorg’.
 • Het tegengaan van de invloed van de zorgverzekeraars. Geen directe bemoeienis met de inhoud van het zorgtraject.
 • Het fungeren als spreekbuis voor cliënten en zorgprofessionals, naar de Nederlandse samenleving, naar de zorgverzekeraars en naar de politiek.
 • Het komen tot een systeem van intensieve en duidelijke omschreven kwaliteitscontrole voor de geleverde GGZ zorg waarbij verbetering van kwaliteit  en de bescherming van het medische geheim van de cliënt voorop staat.
 • Het meer betrekken van de cliënten bij de beoordeling van de aan hen geleverde zorg.

Initiatiefnemers tot oprichting van het comité Zorgen om de GGZ zijn Hanneke Nijkamp-den Hertog, psycholoog, en Hans Landman, sociaal pyschiatrisch verpleegkundige.

Ga naar de website van Zorgen om de GGZ en steun dit initiatief door bijvoorbeeld het ondertekenen van een petitie:  http://zorgenomdeggz.nl (Website is opgeheven)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer